3 věci, se kterými musí dobrý personalista počítat

Práce personalisty bývá podceňovaná. Lidem zvenčí se může zdát, že je hlavně o nabírání nových zaměstnanců a nutné administrativě s tím spojené. Pravdou však je, že jako personalista můžete zásadně ovlivnit chod a směřování celé firmy. Na vás do velké míry záleží, jak zaměstnanci přijmou nové změny, jak fungují pracovní týmy i zda je atmosféra ve firmě příjemná. Personalisté se musí také neustále vzdělávat a mít přehled o nových trendech. Na co byste měli být na této pozici určitě připraveni?

 

1. Personalista zodpovídá za komunikaci firemní strategie

Podle některých výzkumů až 95 % zaměstnanců nezná cíle ani strategii svého zaměstnavatele. „Firmy mají často správně stanovenou strategii, selhávají ale v jejím naplnění, a tím brání svému růstu,“ vysvětluje Pavel Jirůtka, team leader ze Sophia Solutions. Je úkolem personálního oddělení, aby cíle firmy správně komunikovalo a pohlídalo si, že zaměstnanci vědí, proč dělají to, co dělají, a že to má smysl. Bojíte se řízení změn? Jako personalista se mu vyhýbat nemůžete. Je proto dobré si včas osvojit postupy, jak jej úspěšně zvládnout.

 

2. Flexibilizace práce nevyřeší všechny problémy

V Česku se v posledních letech začíná rozšiřovat fenomén možnosti práce z domu, tzv. home office, a dalších přizpůsobení, která by měla pracovní místa zatraktivnit pro zaměstnance. Rozhodně je třeba se těmto možnostem věnovat a dobře je nastavit. Není ale možné v home officu najít univerzální lék na každou zaměstnaneckou nespokojenost. „Musíme hledat cestu, která učiní spokojeným každého ze zaměstnanců individuálně,“ řekla Monika Rousová, ředitelka HR oddělení ze společnosti 2N Telekomunikace, v rámci svého příspěvku na konferenci s názvem Světová HR Laboratoř.

 

3. Je nutné pracovat se všemi dostupnými technologiemi

Je vrcholem vaší technologické zdatnosti odesílání e-mailů a práce s dokumenty ve Wordu a tabulkami v Excelu? Pokud se nechystáte za pár let do důchodu, měli byste zpozornět. „HR je na digitalizaci připraveno. Jestliže chceme být ti nejlepší, je třeba se znovu rekvalifikovat a využívat v personalistice kromě svých dovedností a zkušeností také nové technologie,“ mluvil na Světové HR laboratoři v roce 2015 Zsolt Fehér, ředitel Assessment Systems International, o potřebě úzké spolupráce s IT a využívání dostupných nástrojů na studium a analýzu dat a vytváření predikací. Čím dříve se začnete zajímat o nové programy a nástroje, tím lépe si povedete v konkurenčním boji.

 

Uvedli jsme jen pár příkladů toho, na co by dobrý personalista neměl zapomínat. Vývoj jde neustále kupředu a ani v tomto oboru není dovoleno zůstávat pozadu. „Personalista, který se sám nerozvíjí, může být jen těžko dobrým příkladem pro ostatní. I to je jeden z důvodů, proč se k nám do MBA programu Řízení lidských zdrojů hlásí hodně i velmi zkušených personalistů,“ vysvětluje motivaci některých studentů MBA ředitel Business Institutu EDU a.s. Ivo Ducheček.

 

loading