Chytře proti fluktuaci zaměstnanců

Kerry Sain, Global Chief Revenue Officer v SAP SuccessFactors, v nedávném rozhovoru mluvila o tom, že nábor zaměstnanců i zaměstnanecká péče se celosvětově dostává do další fáze. „Jsem mile překvapena tím, že se firmy zajímají o globální trendy a mají silnou potřebu učit se,“ řekla. Od koho se však učit?

 

Ne každá firma si může dovolit najmout na nábor a udržování zaměstnanecké spokojenosti externího dodavatele. Kde ale sehnat odborníka, který by vaši firmu znal tak dobře zevnitř, aby mohl ve všech případech adekvátně poradit? Jednou z možností je rozvíjet vlastní HR, ideálně v takovém programu, kde by se mohli učit od odborníků a aplikovat know-how rovnou do praxe. Takovou pomoc nabízí Business Institut, škola poskytující MBA programy pro manažery nejenom z oblasti HR.

Řízení lidských zdrojů na Business Institutu

„Do našeho programu Řízení lidských zdrojů se často hlásí lidé s vystudovanými HR obory, kteří hledají hlubší vhled do problematiky. Potřebují si ověřit svoje postupy, nasát nové know-how od špičkového lektorského týmu s bohatými praktickými zkušenostmi ‒ a to jsme jim schopni v rámci našeho MBA studia poskytnout,“ vysvětluje Ivo Ducheček, ředitel Business Institutu.

Program MBA je vytvořen na míru lidem z praxe, kteří disponují zkušenostmi z oboru. Jsou to HR manažeři a specialisté, ale i majitelé nebo ředitelé menších či větších firem. Obecně lidé s touhou se posouvat dále a neustrnout v zavedených procesech. Ty totiž dříve či později přestanou fungovat, budou-li rigidní a nezareagují včas na vývoj v té které firmě.

Networking, setkání s osobnostmi a sdílení know-how

„Nejenomže předávám know-how nasbírané během vlastní praxe, velmi zajímavé je i sledovat networking mezi účastníky navzájem. V rámci otevřeného prostředí a osobní i online komunikace s účastníky si naši studenti sdílejí postupy, které se jim osvědčily, a posouvají své úspěchy v HR oblasti na další level,“ popisuje průběh studia jedna z lektorek týmu Business Institutu. „Fluktuace zaměstnanců je v dnešní době velké téma a jen těžko ji vyřešíte pouhým zvedáním platu, nehledě na to, že některé firmy si zkrátka něco takového nemohou dovolit. Účastníci si v rámci studia řeší své konkrétní firemní situace a společně se snažíme najít cestu, jak se dostat ke kýženému výsledku,“ pokračuje lektorka.

Co vás čeká v MBA programu Řízení lidských zdrojů

Do týmu odborníků Business Institutu pro MBA program zaměřený na lidské zdroje patří například PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D., vystudovaná psycholožka, která je partnerem ve společnosti Tres consulting a mnoho let se věnuje přípravě a realizaci Assasment a Development Center, pracovní psychodiagnostice, personálnímu poradenství a dalším oblastem. Lektoři provedou studenty prostřednictvím studentské sekce i osobních setkání postupně 12 vzdělávacími moduly. Mezi ně patří například Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců, obsazování pracovních míst a uvolňování pracovníků, identifikace kompetencí, ale i právní aspekty personálního řízení nebo personální informační systémy.

 

Tři snadné kroky k začátku studia

Velmi pohodlná je u Business Institutu možnost nastoupit studium prakticky kdykoliv, a to podáním žádosti o individuální studium (oficiální začátky studia jsou v březnu a říjnu). Studium je kombinované, dá se velmi flexibilně „naroubovat“ na vaše pracovní povinnosti a prezenční semináře nejsou povinné (ačkoliv docházka studentů dosahuje pravidelně 90 %). Zajímá-li vás více, stačí se informovat na studijním oddělení a zkušené a ochotné studijní referentky vám zodpoví všechny vaše otázky.

loading