Jak využít letní sezónu k motivaci zaměstnanců?

Jak využít letní sezónu k motivaci zaměstnanců?

Léto se blíží a to pro některé obory znamená tak trochu okurkovou sezónu. V méně napjatém období si zaměstnanci mají konečně možnost vydechnout a odpočinout si – a ovšem také bilancovat a možná dokonce přemýšlet o změně zaměstnání. Pokud pod sebou máte nějaké podřízené nebo přímo pracujete v oblasti řízení lidských zdrojů, zkuste využít volnější období a naplánovat strategii, jak si dobré zaměstnance udržet, jak je motivovat a možná si je i tak trochu zavázat.

Motivace, která má smysl: když zaměstnavatel přispívá na vzdělání

„Více než 65 % dotázaných zaměstnavatelů potvrdilo, že by svým zaměstnancům přispělo na studium některého z programů MBA na naší škole,“ říká Ivo Ducheček, ředitel Business Institutu. Podle jeho názoru samoúčelná finanční motivace zaměstnanců totiž často nepomůže tak, jak by vedoucí oddělení a manažeři čekali. „Když ale zaměstnancům přispějete na vzdělání, ocení, že jste ochotni do nich investovat, ale ještě důležitější je to, že jejich kariéra nestagnuje a že se mohou dále rozvíjet,“ vysvětluje dál Ivo Ducheček.

Studium MBA pomůže jednotlivcům i firmě jako celku

Zaměstnavatelé, jež umožnili svým podřízeným studovat MBA programy na Business Institutu si pochvalují, že prakticky zaměřené MBA programy přinesly měřitelné zlepšení chodu jejich firem. Studenti totiž v rámci studia konzultují své pracovní výzvy s vynikajícími odborníky, prohlubují si své znalosti a především se je obratem učí aplikovat do praxe. Studenti vidí, že jim studium opravdu pomáhá zlepšovat kvalitu práce, a to je motivuje, aby za sebe vydali to nejlepší. MBA studium může být také dobrou variantou pro někoho, kdo nemá dostatečně velké zkušenosti či naopak dostačující vzdělání v oboru, ve kterém už roky pracuje.

Velká nabídka oborů, ze které si vybere každý

Na Business Institutu najdete více než dvacet studijních programů, a to včetně oblasti personálního managementu, konkrétně obor řízení lidských zdrojů. Předem se můžete podívat, jací lektoři vás budou studiem provázet i jaké přesně povinnosti budete muset splnit. Do lektorského týmu tohoto MBA programu patří například psycholog a kouč PhDr. Jan Gruber, Ph.D., který se dlouhodobě věnuje tréninku lidí a diagnostice jejich výkonu, Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D., který v současné době vede katedru managementu na VŠE a přednáší na FF UK, nebo Ing. Monika Kohoutková, MBA, manažerka, která v současnosti působí ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. na pozici personální ředitelky a mnozí další odborníci.

Fakta a čísla: jak se studuje na Business Institutu

Studium MBA na Business Institutu doporučuje 98 % absolventů a co je asi ještě důležitější, 86 % absolventů potvrdilo, že se jim návratnost investice do studia MBA vrátila už do 2 let od jeho ukončení. Program řízení lidských zdrojů se skládá ze 3 semestrů, trvá 1,5 roku a v 11 okruzích pokrývá všechny potřebné aspekty HR problematiky, od hledání zaměstnanců přes motivaci, trendy v řízení až po právní a ekonomické aspekty personalistiky. Na konci studia obhajujete závěrečnou práci, jež by se měla věnovat praktické problematice, kterou jste si zvolili.

Jaké jsou další důvody ke studiu MBA programu řízení lidských zdrojů?

„Studium MBA by mělo být zaměřeno na praxi, a tím se na naší škole do detailu řídíme. Základem jsou kvalitní a zkušení tutoři z praxe, kteří studentům dokáží na reálných příkladech demonstrovat principy a zásady efektivního chodu firmy,“ říká Ivo Ducheček.

Vedení školy se ale shoduje na tom, že to není jen o zkušeném a schopném týmu lektorů, ale o dalších aspektech, kterými jsou například setkávání se zajímavými osobnostmi, řešení aktuálních témat, propojování studentů, kvalitní studijní materiály, přístup ke studentům…

Říkáte si, že by studium MBA mohlo být tím pravým impulsem pro Vaše zaměstnance nebo pro Vás samotné? Pak nezbývá než si vybrat konkrétní specializaci, vyplnit přihlášku a na podzim, kdy MBA programy začínají, se pustit naproti novým poznatkům, impulsům a inspiracím.

 

loading