Je vaše firemní kultura férová?

Nedostatek lidí na trhu práce je aktuální téma pro všechny. Skloňují jej média, odborné konference, pracovní agentury i náborové servery. Neuvěřitelným tempem přicházejí na svět nové metody i nástroje, více či méně efektivní, které mají firmám pomoci potřebné zaměstnance získat. Nábor je tedy skutečně téma, které v současné době hýbe našimi firmami a kterému nyní všichni personalisté i manažeři věnují čas a pozornost.  

 

I naši zaměstnanci vnímají situaci na trhu práce a automaticky si začali více všímat toho, co se děje u nich ve firmě.  Deklaruje-li například jejich zaměstnavatel jako firemní hodnotu ve firemním kodexu výkonnost či angažovanost, kodex vyvěsí na nástěnky, o hodnotách píše ve firemním časopise, a nakonec je jako hvězda týmu označen kolega, který chodí se šéfem na ryby, ale práci za něj dotahují jiní, lidé se cítí podvedeni a demotivováni. Pokud deklarujeme jako firemní hodnotu třeba spolupráci a zkušení a zralí zaměstnanci si nechávají své znalosti pro sebe a ještě jejich fotografie s nápisem Zaměstnanec měsíce zveřejníme, lidé našim hodnotám přestanou věřit a mnohem rychleji než dříve se začínají rozhlížet po trhu práce po zaměstnavateli s férovou firemní kulturou.

 

Firemní kultura již naštěstí není jen téma pro personalisty. Mnozí manažeři si dnes uvědomují svoji nezastupitelnou a jedinečnou roli při rozvíjení žádoucí firemní kultury a přímou úměru mezi férovou kulturou a výkonností. Stále častěji se tedy na důležitých strategických poradách vedle tématu jak zvyšovat výkonnost či efektivitu věnuje prostor hledáním příležitostí, které nám poskytuje práce na rozvíjení férové firemní kultury.

 

Dlouhé debaty však nestačí. Potřebujeme vědět, jak je naše firemní kultura silná, jak se deklarované hodnoty skutečně dodržují, zda jsou lidé u nás spokojeni. Naštěstí jsou dnes na trhu nástroje, s pomocí kterých mohou personalisté přinést velmi rychle svým manažerům odpovědi. A pokud srovnání s jinými firmami pro nás v některých měřených oblastech nedopadne nejlépe, je nejvyšší čas to změnit. Tady se totiž nemůžeme na nic vymlouvat. Firemní kultura je odrazem našeho každodenního jednání a chování, přímo zrcadlí úroveň leadershipu. Vybudovat férovou firemní kulturu tedy může každá firma. Ty z firem, které se tématu věnují pravidelně, provádějí pravidelná měření, bez růžových brýlí a s odvahou se srovnávají s ostatními a trvale rozvíjí prvky férové firemní kultury, mají dnes v businessu jistě náskok před svou konkurencí.

 

 

 

 

 

loading