Mindful movements vás učí sebeovládání

Mindful movements vás učí sebeovládání

Sebastien Martineau, psycholog, dlouholetý cvičitel AIKIDA a lektor manažerů, vysvětluje, proč bychom se měli více v tréninzích zabývat svým tělem. Na Letní HR škole 23.-24. srpna na Štiříně bude Sebastien ukazovat, jak využít metody vědomých pohybů (mindful movements) pro svůj rozvoj.

 

Co to je embodiment (do češtiny se překládá jako „vtělená kognice“, poznámka redakce) a proč se mu máme věnovat?

Často se při rozvoji lídrů zaměřujeme na dovednosti a kognitivní informace. Lídři jsou přitom v praxi vytavování neustálým změnám, velkému tlaku, který se prožívá i fyzicky. V západní filosofii se tradičně odděluje tělo a duše a ve vzdělávání se věnujeme kultivaci duše a na tělo zapomíná. Tělo není ale jen jakýsi taxík, jehož jediným úkolem je vozit náš mozek. Naše myšlení a cítění je propojeno s tělem, projevuje se na něm a je jím provokován. Embodiment se zabývá tělem ale nikoliv ve smyslu fitness, jak jej zdokonalit, ale jak skrze tělo poznávat, kdo jsme, a hlouběji se pochopit. Zvnitřnit věci, které umíme na kognitivní úrovni a naučit se je používat.

Dá se říci, že je to i efektivnější učení?

Ano. Jako psycholog a mistr bojového umění mohu říci, že nové informace špatně odolávají tlaku a abychom si osvojili nové dovednosti a způsoby, tak bychom je měli trénovat při různých úrovních stresu, aby se stal skutečně naším zvykem. Práce s tělem nám pomáhá si nové dovednosti zvnitřnit. Hlavně v oblasti resilience, ovládání sebe sama a zvládání stresu.

Můžete popsat nějakou techniku, kterou své studenty učíte?

Často se věnujeme konceptu centrování. V bojových sportech musíte zvládnout chvíle velkého stresu, protože můžete v soubojích doslova přijít o život. K tomu používáte právě třeba centrování, které se ale velmi hodí i pro vrcholové manažery.  Nejužitečnější  je z mé zkušenosti se naučit vědomě regulovat vliv stresu, váš  vnitřní stav. Uvědomovat si, jak myšlení může ovlivňovat naši rovnováhu a jak fyzikcy ovládat těžkou emocionální stresovou zátěž. Emoce jsou nakažlivé, lidé se dívají podvědomě na lídra a vnímají to, jak on je nastaven. Jeho nálada se šíří dál.

Často se odvoláváte na pozitivní psychologii. K čemu ta je vám inspirací?

Pozitivní psychologie studuje výjimečné výkony. Zabývá se tím, jak se dostat z nemoci ke zdraví, od špatného výkonu k průměrnému. Zajímá se o to, co je optimální fungování.

Aikido na osobní úrovni

Jak vám osobně aikido změnilo život?

Začal jsem jako dítě, můj strýc má šest pásků aikido a také babička se aikidu profesionálně věnovala. Během dospívání jsem s aikidem přestal a k jeho používání mě dovedla až potřeba v profesním životě. Při studiu psychologie jsem byl zvolen prezidentem zastupujícím studenty na univerzitě. Je to poměrně velká funkce, která obnáší jednak jednání s vedením univerzity, médii ale i vedení studentských podniků. Vlastně to byla taková zkouška korporátního manažera. Byl jsem jako prezident velmi oblíbený, řadu věcí jsem zařídil, ale špatně jsem si řídil a pečoval o vlastní energií. Byl jsem možná blízko vyhoření. Tehdy mi pomohl právě strýc, který mne přivedl zpátky k Aikidu. První tři roky jsem trénoval 16 hodin týdně a u toho pracoval na plný úvazek. Posléze jsem se stal trenérem a učil se, jak používat aikido v manažerské praxi. Vědomé pohyby

Co bude náplní workshopu, který povedete na Letní Hr škole 24. srpna na Štiříně?

V devadesáti minutovém tréninku si na cvičeních z aikid a pozitivní psychologie ukážeme, proč a jak je tělo relevantní pro manažerkou práci a celkové pozitivní prožívání.  Zaměříme se právě na trénink centrování, seberegulace a hledání jistoty a opory v našem těle.

 

Sebastien Martineau

Vystudoval psychologii na University of Kent v Canterbury a Isshinkai School of Aikido stupeň Nidan (2.černý pásek).  Pracoval ve velké Británii na Ministerstvu obrany a od roku 2007 vede Leadership programy pro nadnárodní firmy. Pět let působí v regionu střední a východní Evropy.  Vzdělání si doplnil o IE Business School’s Positive Leadership & Strategy MA v Madridu. 2014. Je bilingvální: angličtina i francouzština jsou jeho mateřštinou.

 

loading