Nebojte se manažery zapojit do tvorby systému odměňování

Zvětšuje se vám fluktuace? Potkali jste svého specialistu v dresu konkurence? Nedaří se vám nábor zaměstnanců? Zdá se vám, že studenti vysokých škol se vaší firmě vyhýbají? Signalizují vám výsledky průzkumu, že zaměstnanci nejsou spokojeni s motivací? Nedosahujete výsledků, jakých byste chtěli? Roste vám zmetkovost na výrobní lince?Pokud si odpovíte na některé z předcházejících otázek kladně, možná již také přemýšlíte nad řešením této situace. První, coobvykle přijde na mysl, je, že personalisté selhali a že dobře nefungujesystém motivace. Rychlá řešení pak směřují ke změně mzdového systému či systému firemních benefitů, tzn. k výměně „nářadí“ pro oblast stimulace pracovního výkonu.

Rychlá řešení nás však mohou stát zbytečně mnoho peněz a nemusíme se dočkat žádoucích efektů. Mzdový systém i systém firemních benefitů, od nichž se očekává, že budou podněcovat žádoucí výkonové chování zaměstnanců, jsou pouze jednou ze složek motivace. Pomáhají sice vést zaměstnance k určitému chtěnému jednání a využíváme je tedy při motivování zaměstnanců na cestě k firemním cílům, ale sebedokonalejší mzdový systém či ukázkový systém benefitů sami o sobě nestačí. Než se tedy pro změny v těchto oblastech rozhodnete, zkuste se ponořit do hlubin firemní kultury. Prozkoumejte, zda cíle, které jste si stanovili, jsou dostatečně ambiciózní, zda jim vaši zaměstnanci rozumějí a vědí, jak je mohou ovlivnit. Prozkoumejte, zda zaměstnancům vytváříte dostatek prostoru a dáváte jim dostatek volnosti k uplatnění kreativního přístupu a kontinuálního zlepšování. Prozkoumejte, jak vaši manažeři se zaměstnanci reálně pracují. Běžte mezi ně a ptejte se jich. Pokud například zjistíte, že systém hodnocení zaměstnanců je využíván pouze jednou ročně, a to hlavně proto, že nám to říká nějaká interní firemní směrnice, že zaměstnanci postrádají průběžné zpětné vazby od svých nadřízených nebo že roční hodnoticí pohovor proběhne během deseti minut a pouze velmi formálně, objevíte hned prostor pro zlepšení výkonu zaměstnanců bez investice do změny mzdového systému.

Pokud však jste již temná zákoutí firemní kultury „vymetli“ a vaši manažeři využívají všechny personální nástroje z oblasti motivace skutečně zodpovědně,a přesto jim stále pro oblast motivace něco chybí, pak je jistě ten správný čas systémy motivace a benefitů upravit či zcela změnit. Má-li to být však krok tím správným směrem, zkuste se nejprve zeptat svých manažerů, co ve stávajícím systému nevyhovuje či co postrádají. Prostě je do přípravy nových přístupů zapojte. Tím si již předem zajistíte podporu pro systém nový a navíc bude „ušitý“ na míru potřebámvašich interních zákazníků.

loading