Nový ročník ocenění toho nejlepšího z HR se blíží

Posláním ocenění HREA – Excellence Award® je ocenit nejlepší projekty a profesionály v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kteří nejvíce přispěli k rozvoji svého podniku, profese a společnosti. O novinkách letošního ročníku a o tom, proč je ocenění příkladů dobré praxe pro HR komunitu důležité, jsme si povídali s Hanou Krbcovou, členkou představenstva PMF.

 

Jaké novinky jsou připraveny na letošní ročník ocenění HREA – Excellence Award® a proč uzrál na změnu čas?

Svět kolem nás se turbulentně mění, proměňují se strategie firem. Inovace a technologie mění dosud neměnné, informace i znalosti se velmi rychle šíří všemi směry a cílů dosahujeme mnohem rychleji. Trh i zákazníci požadují po personalistice zcela nová řešení, standardní personální nástroje jsou používány mnohem intenzivněji a dostávají nový obsah i význam. Témata, které personalisté řešili v loňském roce, jsou letos zcela jiná. Fakticky v každé firmě se děje něco velmi zajímavého a za vším musíme vidět zaměstnance. V situaci, kdy je jich aktuálně na trhu práce nedostatek, si každý manažer uvědomuje, že lidé jsou dnes skutečnou konkurenční výhodou. Proto se mnohé firmy pouští do smělých řešení, při kterých se neobejdou bez zapojení svých leadrů i týmů. Byla by veliká škoda, nepodělit se o své zkušenosti s ostatními. Vždyť zemi, ve které se firmám daří, si přejeme všichni. Cílem úpravy pravidel HREA je přitáhnou do soutěže co nejvíce projektů. Proto zjednodušujeme přihlášky, do stanovení vítězů aktivně zapojíme i odbornou veřejnost, projekty budou pro vyhodnocení rozděleny do kategorií a podpoříme aktivní sdílení a prezentaci většího počtu projektů, které se umístí na předních příčkách.

 Zmínila jste přihlášení do soutěže. Jak bude vypadat?

Tím nejzásadnějším, kromě zmíněných kategorií, je výrazné zjednodušení přihlášek. Usilujeme o tom, aby každý, kdo se ve své firmě zabývá něčím zajímavých, o co by se rád s HR komunitou podělil, měl tu možnost. I když je třeba zavalen denní agendou a jednoduše nemá prostor vyplňovat obsáhlé formuláře. Vyplnění přihlášky do soutěže o nejlepší personální projekt HREA zabere opravdu minimum času. Byla pro nás všechny škoda, kdyby nám kvůli administrativním nárokům unikly zajímavé nápady. Takto budou mít i ti nejvytíženější možnost pochlubit se výsledky své práce a představit je nejdříve odborné komisi, a poté i HR komunitě. Ostatně právě veřejnost dostane v tomto ročníku také možnost více se do hlasování zapojit. Výsledné hodnocení bude totiž nově složeno ze dvou částí: kromě názoru odborné poroty bude moci do pořadí výrazně zasáhnout i veřejnost.

Další výraznou změnou je rozdělení projektů do dvou kategorií. V první kategorii budeme představovat projekty, které přinášejí do oblasti práce s lidmi převratná inovativní řešení, mění zaběhané a známé. V druhé kategorii budeme hodnotit projekty a řešení, která jsou zajímavá tím, že mění věci, které se dlouho měnit nedařilo. Nepřinášejí tedy mnoho nového, s čím bychom se jinde nesetkali, ale jsou zajímavé procesem zrodu a prosazení myšlenky. I zde se jedná o velmi inspirativní věci ke sdílení. Často slýcháme od HR komunity, že některá navrhovaná řešení jsou odkládána z důvodu nedostatku peněz či neochoty věci měnit, a tak bude jistě cenné sdílet způsoby, kterými se nové věci podařilo personalistům prosadit.

 Vyhlášením výsledků ale HREA nekončí…   

Naopak se dá říct, že začíná. Vítězné projekty budeme letos vyhlašovat na výroční konferenci HR know how v květnu. Nejlepší projekty budeme HR komunitě prezentovat jak na stránkách HR Fora, tak i formou našich dalších akcí. Nabídneme vítězům mimo jiné možnost pozvat do své firmy zájemce z řad našich členů. V rámci formátu např. Exchange meetingu tak budou moci svůj projekt více přiblížit.

 Máte nějaké tipy pro zájemce, jakým způsobem projekt přiblížit, jak jej v přihlášce co nejlépe charakterizovat?

Přihláška zpracovatele povede a postačí se jí pouze držet. Počet znaků bude v odpovědích omezen, je dobré tedy být stručný.  Hodně bude záležet na prezentaci před porotou. Méně znamená někdy více. Doporučuji tedy nenořit se příliš do hloubky. Naopak zaměřit se na takové aspekty, jako je přínos projektu pro klienty i pro HR samotné. Pokud toto bude výstižně popsáno, je to je to naprosto dostačující. Co na projektu okolí ocenilo, ale i třeba obtíže, kritická místa. Jednoduše řečeno, nebát se být pravdivý. Totéž se týká i nové kategorie změnových projektů. V tomto případě doporučuji zaměřit se na to, proč právě nyní firma ke změně dospěla, jaké okolnosti změnu podpořily. Jakým způsobem se podařilo HR přesvědčit management, že změna je nutná.  Jak změnu prodali ve firmě? To jsou věci, které jsou pro primární výběr projektů důležité. Na detaily bude prostor v rámci prezentace před odbornou komisí.

V čem vy osobně vidíte největší význam ocenění toho dobrého, co se v tuzemské personalistice děj?

Pro mě, jako pro člena poroty, je zajímavé být u toho, co se děje v oblasti práce s lidmi, sledovat úsilí personalistů, být u toho, co je nejlepší na trhu. Setkat se s lidmi, kteří obor posouvají kupředu. Toho si velmi vážím. Sdílení myšlenek, nápadů a výsledků práce je tím, co je podle mě pro personalistiku zcela zásadní. I tehdy, pokud si třeba autoři samotní myslí, že nepřicházejí s ničím převratným, že se jedná „o drobnost“. Jenže právě tyto zdánlivé drobnosti jsou věci, které dokáží naše zákazníky potěšit. V naší práci není žádný rok stejný. Proto má smysl dělit se o své zkušenosti, navzájem se podporovat. V tom vidím poslání a také největší sílu cen HREA.

 O spuštění online přihlášek do nového ročníku vás budeme informovat – sledujte náš web.

 

 

loading