Prázdninový engagement

Zase je to tady, příjemné očekávání neznámých dálek a dobrodružství. Potěšení z nepoznaného,z odlesků slunce na vodní hladině, z vůně lesů a luk, z radosti,která se dostaví po zdolání vysokých kopců.Jsme plni energie a elánu. V radostném vzrušení zvládáme mnohem větší nával práce, efektivněji si organizujeme schůzky, abychom vše před odjezdem na dovolenou dokončili. Přitom se ani nezadýcháme, stihneme si koupit průvodce, zabalit kraťasy a vyrazit. Čím to je, kde se v nás bere ten elán, síla a radost? Vysvětlení je prosté. Vybrali jsme si cíl i cestu, víme jak se k cíli své dovolené dostat. To, jak dovolená dopadne, je na nás, umíme to ovlivnit. Rozumíme své volbě. Naše srdce, naše emoce a náš rozum spolupracují, jsou v rovnováze a to je vždy nezbytné pro vysokou angažovanost či výkon.

Zní to tak jednoduše a přesto je engagement, či chcete-li zapojení zaměstnanců, téma, které svádí dohromady manažery a personalisty. Personalisté zase mohou nabídnout nástroje na podporu motivace. Na základě čísel, kterými disponují v personálních systémech pak mohouidentifikovat různá ohniska či brzdy angažovanosti, formou průzkumu firemní kultury pak rozkrýt skutečný stav engagementu ve firmě. Společně s manažery pak obvykle navrhují řešení zjištěných nedostatků tak, aby se firemní výkonnost dostala do požadovaného tempa. K vysoké výkonnosti našich zaměstnanců vede cesta přes jejich hlavy a srdce, pokud tedy chceme získat ruce zaměstnanců ke skvělému výkonu, musíme se do jejich hlav a srdcí dostat. Vzbudit ve svém týmu zápal a nadšení může jen ten manažer, který se skutečným zápalem vede svůj tým k cíli aje příkladem v respektu k firemním i obecným životním hodnotám. Nic nepředstírá, jeho zapojení není jen póza načtená z manažerských brožurek. Nyní před létem máme my manažeři dobrou příležitost, jak si cestu k srdcím zaměstnanců otevřít. Pokud je v době dovolené nebudeme vyrušovat pracovními dotazy, telefonovatjim k vodě či do lesa a necháme je skutečně odpočinout, vrátí se určitě osvěženi a s elánem, potřebným ke zdolání nových výzev. Nepromarněme tuto příležitost.

loading