Pro práci HR manažera mě připravila práce v HR auditu

Na pozici personálního ředitele ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. jsem nastoupila poté, co jsem ve dvou společnostech skupiny VÍTKOVICE provedla podrobný personální audit.  Management mne požádal, abych se pokusila závěry svých analýz realizovat v praxi. To, že mám zkušenosti právě z personálních analýz, mi myslím v mé práci velmi pomáhá. Dokážu díky tomu spočítat představenstvu, kolik která navrhovaná změna obnáší prostředků a jak se promítnou do celkovéhocash flow společnosti.

V současné době je HR v naší skupině silné téma. Jako personální ředitel jsem součástí porad vedení, komentuji implementaci naší nové strategie METAL EVOLUTION, finanční plánování i organizační rozvoj. Pro mne je podstatné se snažit rozumět dobře byznysu, který děláme, a snažit se jednotlivými úsekům pomáhat v tom směru, že předvídám jejich požadavky z hlediska lidských zdrojů a přispívám tak k dosažení jejich cílů.

Mnoho personalistů se snaží nějakým umělým způsobem zvyšovat prestiž svého oboru. To myslím není účinné. Je třeba mluvit jazykem byznysu, rozumět mu a být mu užitečný (což je pro mne, jako ekonoma právníka ve velké, produktově rozmanité strojírenské skupině, stále velká výzva). Pak žádné techniky na zvyšování prestiže potřeba nejsou.

Skupina VÍTKOVICE má cca. 35 dceřiných společností, z nichž 14 má své vlastní HR. V horizontu třeba pěti šesti let je však možné uvažovat o tom, že by HR manažeři některých z těchto firem spadali pod HR manažera z mateřské společnosti.

loading