Proč jsou důležité hodnoty

Před dvaceti lety se prosazoval divoký kapitalismus a výkon měl leckdy přednost před hodnotami. Nyní se ukazuje, že dlouhodobý úspěch můžete postavit jedině na respektu k trvalým hodnotám.Dodržování hodnot činí vaši firmu důvěryhodnou. Nemáte možnost to obelhat. Buď plníte, na čem jste se shodli, nebo neplníte. Buď máte s druhými dobré vztahy, nebo vytváříte prostředí chladného profesionalismu. Je dobře, že stále více firem to začíná chápat. 

Do naší společnosti jsem se dostal díky jejím hodnotám. Jako konzultant jsem pomáhal tyto hodnoty aplikovat do firemních procesů. A po celou dobu jsem vnímal, že práce s hodnotami u nás je velmi odlišná oproti tomu, co jsem zažil jinde. Tady nehrál roli laciný marketing a snaha vyhovět módnímu trendu. Naopak šlo o autentické pojmenování toho, čím RENOMIA je: dobré vztahy, spolehlivost, služba, rozvoj, nadšení.

Vnímal jsem, že těchto pět hodnot charakterizovalo naši spolupráci od počátku. Jsou totožné s mými hodnotami. Když mě pak RENOMIA oslovila i s pracovní nabídkou, právě toto sehrálo velkou roli. Když se lidé chovají v souladu s tím, co hlásá jejich firma, paktam chcete pracovat.Když jsem nastoupil, měl jsem díky podobnému pohledu na svět rychle pocit, že jsem tady jako doma. Sdílené hodnoty a lidsky blízcí kolegové mi usnadňují spolupráci.

Kolegyně Hanka Procházková mi na otázku, proč jsou důležité hodnoty, odpověděla jednoduše: „Abych věděla, co proč dělám.“ A když jsem se zeptal, zda ji mohu citovat v tomto článku, řekla: „Klidně. Já si za tím stojím.“ To je spolehlivost v praxi.

Hodnoty, které vyznáváme, je obtížné měnit. Já osobně se chci starat o to, abychom přijímali lidi, kteří jsou s hodnotami v souladu. Sebechytřejší člověk, který jedná v rozporu s hodnotami, v naší společnosti neuspěje. Proto hodnoty zdůrazňujeme i vinzerátech nových pozic. A máme výbornou odezvu: víc než dvě třetiny pozvaných adeptů spontánně zmiňují, že naše hodnoty je zaujaly a jsou jim blízké.

loading