Profese budoucnosti: instalatéři i manažeři štěstí

Každý třetí člověk na trhu práce bude s největší pravděpodobností do sedmi let dělat něco úplně jiného než dnes. Takové jsou odhady vývoje trhu práce. Kterých pozic se ale bude změna týkat především a jak se na to v rámci firemních procesů připravit? Četné průzkumy a studie na téma proměny trhu práce shodně uvádějí, že tento trend dolehne na jedné straně zejména nízkokvalifikované a rutinní profese, kde je nejjednodušší nahradit lidskou práci strojem, na straně druhé ale i na vysoce kvalifikované pozice. „Díky digitalizaci a robotizaci se bude v příštích letech výrazně měnit celková skladba pracovních pozic, jež budou zaměstnavatelé poptávat,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Budou také od svých lidí očekávat odlišné kompetence než nyní. A kromě toho bude pokrok nutit vedení firem k tomu, aby kladli čím dál větší důraz na další vzdělávání zaměstnanců.“

 

Největší úbytek nabídky pracovních míst se bude týkat takových pozic, jako jsou řidiči, pokladní či úřednicí v přímém kontaktu s klienty. Nástup umělé inteligence také výrazně ovlivní potřebu zaměstnanců, jejichž úkolem je nakládání s informacemi. Právě tento typ práce budou přebírat algoritmy. Ty už začínají nahrazovat i profese, u kterých je nutné provádět samostatný úsudek založený na vysoké kvalifikaci, v USA už se například v oblasti práva algoritmy používají poměrně běžně. Graeme Codrington ze společnosti Tomorrow- TodayGlobal tak předpovídá úplný zánik takovým profesím, jako je pozice burzovních makléřů, nebo právníků. S rozvojem chatbotů ubývá stále méně příležitosti pro práce v oboru telemarketingu a zákaznické podpory.

 

V případě manažerských a dalších řídících pozic, lékařů, ošetřovatelek a sester nebo vysokoškolských učitelů se prozatím velká revoluce neočekává, byť i jejich náplň práce, a potažmo požadované kompetence, se budou měnit. Ovšem úplné nahrazení jejich práce umělou inteligencí, i vzhledem k široké škále měkkých dovedností, kterými musí disponovat, očekávat nelze. Další velkou skupinou profesí, které s největší pravděpodobností i v příštích deseti letech najdou uplatnění, jsou takové, které vykazují vysokou míru nepředvídatelnosti a zároveň s sebou nesou časté cestování. To se týká třeba instalatérů a dalších řemeslníků, kteří vyjíždějí k haváriím. Zcela malé procento automatizace se také předpovídá duchovním.

 

Nové příležitosti v HR

Zároveň již dnes můžeme sledovat vznik nových pozic, především v IT sektoru, ale i v oboru HR. Právě personalistika bude stále komplexnější a bude v ní třeba velmi pružně reagovat na změny trhu práce. Obecně bude narůstat význam velmi dobré úrovně digitálních kompetencí, rekvalifikace a další vzdělávání se budou stávat tím samozřejmějšími, čím častěji a důmyslněji se budou využívat a zdokonalovat technologie. Dá se předpokládat, že homeworking bude stále využívanější a zaměstnavatelé budou dělat vše pro to, aby si své zaměstnance, do jejichž vzdělávání a proškolování vložili množství energie, udrželi co nejdéle.

Příkladem nové pozice může být dnes již hodně poptávaný scrum master. Ten je odpovědný za odstranění překážek teamu na dodání produktových cílů. Nejde přitom ani zdaleka o tradičního tam leadera nebo projektového manažera. Spíš bychom jej mohli označit jako prostředníka mezi týmem a okolními negativními vlivy, který zároveň dohlíží na hladký průběh dohodnutých procesů a povzbuzuje tým k jeho zlepšování.

 

Dalším příkladem může být manažer štěstí. Před deseti lety by nikdo podobnou nabídku nebral vážně, nyní jsou běžnou součástí HR týmů a jejich úkolem je zajistit zlepšení náboru zaměstnanců nebo snížit jejich fluktuaci. V dlouhodobějším horizontu pak mají vznikat úplně nové profese nebo výrazně nabývat na objemu ty, které jsou dnes brány spíše jako okrajové až bizarní. A tak bychom se teoreticky mohli dočkat zástupu renovátorů divočiny, profesionálních teambuilderů nebo upcyklátorů, kteří se budou vyvíjet a uvádět v život nové recyklační technologie. S širokým uplatněním robotizace stoupne také poptávka po lidech, kteří budou tvořit jakési nárazníkové pásmo mezi lidmi a robotickými zaměstnanci.

Jako doporučení pro firmy i jednotlivce pak je, diverzifikovavat co nejvíce své zdroje, a to především ty lidské. Největší výzvou bude podporovat volnější typ pracovních vztahů, protože lidé mají stále častěji více než jednu pozici. 

 

Vyšlo v časopise HR forum, únor 2018

loading