S motivačními nástroji nejlépe pracují menší firmy, inovátory jsou tech společnosti

Jídlo zdarma, bydlení na prestižních adresách, velkorysé zdravotní pojištění. Menší společnosti zase dokáží pracovat velmi dobře s flexibilitou. To jsou způsoby, jakými se firmy snaží udržet a motivovat svoje zaměstnance. Uvědomují si, že spokojený zaměstnanec zvyšuje jejich zisky.

 

69 % z těch společností, které mají zavedeny tranzitní benefity, uvádí zásadní snížení potřeby parkovacích míst, polovina zaměstnavatelů také zaznamenala snížení dopravního provozu v okolí své sídla více než polovina zaznamenala zlepšení sociálních vztahů na pracovišti.

 

Dlouhá léta se trojice psychologů Sonja Lyubomirsky, Laura King and Ed Diener zabývali tím, co vede k úspěchu lidí v osobním i pracovním životě. Proběhlo přes 200 studií o více než 275 000 účastnících po celém světě. Výsledek? Na všech úrovních našeho života lze najít důkazy o tom, že pocit spokojenosti a štěstí jednotlivce přináší pozitivní výsledky jak organizacích, tak i lidem samotným.  Stále více se ukazuje, jaký obrovský význam v práci s lidmi mají pozitivní emoce a nefinanční nástroje motivace.

Liane McGowan, zakladatelka společnosti Happy Monday CC říká, že existuje jednoduchá rovnice mezi spokojeným zaměstnancem a ziskovostí firmy. „Zaměstnanci, kteří se domnívají, management se o ně zajímá jako o bytost, jako o člověka, nejenom jako o zaměstnance, jsou více produktivnější, spokojenější a naplněnější. Spokojení zaměstnanci znamenají spokojené zákazníky, což vede k ziskovost.

 

McGowan ale dodává, že nemůžeme očekávat změnu tehdy, pokud budeme používat stále stejné způsoby, jak lidi motivovat. „Abychom dosáhli nových výsledků, je potřeba přijmout a implementovat nové věci,“ dodává. Pro personalisty to znamená, že motivační a mzdová politika musí být pravidelně analyzována, neúčinné nástroje nahrazovány novými.

 

Nemusí se přitom jednat o celé strategické plány zasahující do všech oblastí personální práce. Někdy stačí začít jednoduchým krokem, který vybočí ze standardu benefitů, které firma nabízí. Drobnosti, která zpříjemní lidem hodiny strávené v kancelářích a provozech, které jsou důkazem zájmu ze strany zaměstnavatele. Ukažme si nyní na několika případech z tuzemska i ze zahraničí, jak může kreativita ze strany zaměstnavatele pomoci zvýšit motivaci a zapojení lidí, aniž by bylo nutné investovat milionové částky.

 

Na druhou stranu studie ukazují, že menší firmy, především ty do 50 zaměstnanců, dokáží nabídnout vyšší míru flexibility a rovněž odpovědnosti za svou práci. Nemusí se jednat o klasický homeworking, ale například o umožnění přerušení pracovní doby. Po dopoledni stráveném v kanceláři mohou lidé pečovat členy své rodiny nebo se věnovat svým zálibám, aby se k práci vrátili opět večer.

 

 

Příspěvek na dopravu v moderním hávu

Zajímavým nástrojem, který je mezi americkými zaměstnavateli působícími ve velkých městech na vzestupu a může být inspirací i pro tuzemskou personalistiku, jsou tzv. tranzitní benefity. Dopravní zácpy a zároveň rostoucí náklady na dojíždění do zaměstnání přiměly zaměstnavatele, aby svým pracovníkům umožnily odečíst náklady na dojíždění od daňového základu. Aby byly programy výhodné i pro zaměstnavatele, jsou finanční prostředky investované do tranzitních benefitů osvobozeny od daně ze mzdy. Ve městech s vysokou daňovou zátěží, jak je New York, lze díky tomuto programu ušetřit až 40 % nákladů na dopravu.

 

Ceny nemovitostí i pronájmů rostou a lidé dojíždějí do práce ze stále větší vzdálenosti. Jak uvádí Dan Neuburg, prezident organizace WageWorks, která se problematikou dojíždění do zaměstnání zabývá, je toto téma stále významnější. Kromě daňových úlev proto zaměstnavatelé nabízejí také nejrůznější programy, které zahrnují například podporu spolujízdy a cyklistiky, svoz do práce nebo na druhé straně podporu práce z domova. Podle studií to přináší zaměstnavatelům v konečném výsledku i finanční efekt: 69 % z těch, které v USA podobné programy nabízejí, uvádí zásadní snížení potřeby parkovacích míst, polovina zaměstnavatelů také zaznamenala snížení dopravního provozu v okolí své sídla více než polovina zaznamenala zlepšení sociálních vztahů na pracovišti.

 

Ačkoli daňové úlevy nejsou v našich podmínkách prozatím nastaveny, zaměřit se ve svých programech na dojíždění do práce, může být přínosné i pro tuzemské zaměstnavatele. Například výrobní společnost (doplnit z Inspirace) na blízkosti pracoviště založila i náborovou kampaň (Práce za rohem), dovoz do zaměstnání svým zaměstnancům nabízí mimo jiné společnost Amazon, která z tohoto důvodu iniciovala znovuobnovení železniční zastávky.

 

Jídlo zdarma

Pokud se podíváme na velikost a obor firem, tahouny ve spektru nabízených nefinančních motivačních benefitů jsou velké firmy, korporace, především ty působící v oblasti technologií. Jedním z nejvíce kreativních zaměstnavatelů, co se motivačních nástrojů týká, je společnost Google. Ta poskytuje, kromě vysokého platu, svým zaměstnancům širokou paletu benefitů. Jedním z nich je zdarma jídla po celý den. Pokrmy přitom dost vybočují z běžné nabídky firemních kantýn. Na menu jsou třeba hříbky s plátky bio hovězího, s cibulovo-parmazánovou omáčkou.

 

Firma má také velkorysý plán pojištění zdravotní péče, která zahrnuje dokonce změnu pohlaví pro trans gender zaměstnance. Kromě toho mohou využít služeb firemních lékařů, včetně fyzioterapeutů a chiropraktiků, poradnu pro odvykání kouření – nebo kurzy vaření. Neobvyklá je také obdoba životní pojistky: pokud zaměstnanec firmy zemře, jeho partner/ka budou dostávat příštích deset let polovinu jeho průměrného platu, nezletilé děti dostanou příspěvek 1000 dolarů měsíčně.

 

Společnost Costco, americký retailový obchodník, se vydala jiným směrem a nabízí plné pojistné plnění pro ty zaměstnance, kteří pracují na částečné úvazky. Maloobchodní řetězec má rovněž velkorysou platovou politiku a jeho hodinové mzdy jsou výrazně vyšší než pro maloobchod typických 10 dolarů. Společnost je také známá tím, že dává šanci i lidem bez odborné průpravy či vysokoškolského vzdělání. která najímá mnoho lidí, aniž by univerzitním vzděláním nebo odbornou přípravou. Rovněž Costco, podobně jako řada dalších progresivních amerických zaměstnavatelů, poskytuje mimořádně štědré zdravotní krytí, včetně příspěvku na nákup brýlí či kontaktních čoček. Kromě toho také svým zaměstnancům umožňuje odkup firemních akcií, formou srážek ze mzdy.

 

Zaměstnanci firmy Facebook si zase mohou mimo jiné zdarma půjčit kolo, aby se mohli rychleji pohybovat po rozlehlém kampusu Menlo Park, kde firma sídlí, což je oblíbený benefit mnoha technologických firem. Kromě toho jsou tu k dispozici také denně tři jídla zdarma, bezplatná čistírna a prádelna. Propracovaný je rovněž sociálně-zdravotní program, včetně zdravotní pojistky nebo příspěvku 4 000 dolarů za každé narozené dítě a 4měsíční placená rodičovská dovolená.

 

Ať už je vaše motivační strategie inovativní nebo se drží osvědčených nástrojů, vždy se vyplatí mít co nejpřesnější představu o tom, jaký životní styl nebo jaké potřeby zaměstnanci mají. Programy pro ně musejí být užitečné, pak mohou zafungovat jako mimořádně efektivní nástroj pro podporu motivace a udržení si klíčových lidí.

 

Anketa:

Jak pracujete s motivačními nástroji ve vaší firmě? Odpovídá Václava Jeršáková ze společnosti Sipral

Z pohledu motivace zaměstnanců má Sipral výhodu ve své velikosti a v předmětu podnikatelské činnosti. Celkový počet okolo 200 zaměstnanců umožňuje, abychom se poměrně dobře znali navzájem a podle toho volili individuální přístup k jednotlivým lidem i jejich motivaci. Také krásné budovy, na jejichž realizaci se podílíme, dávají našim zaměstnancům dobrý pocit smysluplného konání. Tím je i jejich motivace snazší. Rozhodně však oblast motivace zaměstnanců nepodceňujeme. Práce s motivací v Sipralu začíná již při náboru. I přes současný nedostatek vhodných kandidátů na volné pracovní pozice, který se nás citelně dotýká, stále držíme jednu zásadu. Vedle odborné kvalifikace a technických dovedností je pro nás stejně důležitá, ne-li důležitější, vnitřní pozitivní motivace kandidáta a jeho nadšení pro práci, kterou má vykonávat. K ještě vyšší motivovanosti zaměstnanců nám také pomáhá přátelská firemní kultura podpořená otevřenou interní komunikací. Přestože nezapomínáme ani na finanční motivaci prostřednictvím projektových a výkonových bonusů, v Sipralu se nám osvědčilo klást stěžejní důraz na nefinanční motivační nástroje.

 

 

 

loading