TZ: FRANKLINCOVEY K LEADERSHIPU: CO ODLIŠUJE SKVĚLÉ LÍDRY

Společnost FranklinCovey představuje celosvětové turné, na němž představí své nové programy rozvoje lídrů.

 

Turné začíná v lednu v Americe, pokračuje ve Velké Británii, Austrálii a dále v dalších zemích po celém světě včetně České republiky a Slovenska (průběhu března a dubna 2018).

 

Společnost FranklinCovey investovala do výzkumu a rozvoje leadershipu v organizacích více než 150 milionů dolarů, přes 30 let se zabývá vedením lidí, zpracovává nejlepší myšlenky a zkušenosti z oblasti leadershipu a ze stovek tisíců jednání s klienty po celém světě. Tento bezkonkurenční souhrn poznatků představí společně s novými programy na neveřejných akcích, na kterých budou mít účastníci příležitost seznámit se s novými a jedinečnými paradigmaty a uvědomit si jasné souvislosti mezi výjimečnými lídry a efektivní firemní kulturou. Představení programů jsou určena především ředitelům firem, personálním ředitelům a výkonným vedoucím pracovníkům, kteří odpovídají za rozvoj leadershipu v organizaci.

Nové programy 6 klíčových kompetencí pro vedení týmu a 4 základní role lídrů jsou postaveny tak, aby manažerům umožnily zdokonalit vlastní kompetence, pomohly jim rozvíjet je u ostatních a dosáhnout cílů, které si organizace stanovila.

Seminář 6 klíčových kompetencí pro vedení týmu rozvíjí nezbytné dovednosti začínajících manažerů a lídrů týmů. Program 4 základní role lídrů je určen vedoucím pracovníkům ve středních a vyšších manažerských pozicích.

Oba programy budou v České republice a na Slovensku připraveny k dodání na přelomu dubna a května.

 

Bližší informace o představení nových programů v České republice a na Slovensku naleznete na webové stránce www.franklincovey.cz/onleadershiptour, nebo je možné si je vyžádat na adrese leadership@franklincovey.cz.

Seznam všech míst konání celosvětového turné FranklinCovey On Leadership World Tour najdete na stránce https://www.franklincovey.com/onleadership.

 

 

loading