Ze zákulisí

V březnu jsemse podílela naorganizacidiskusního setkání v Senátu parlamentu ČR na téma Etika v podnikatelském prostředí. David Ondráčka, ředitel Transparencyinternational, v úvodu uvedl, že „naše země není pro měkký“ a chybí nám nepsané nepřekročitelné hranice, které by byly určovány nezávislými autoritami. Přiznal se, že propadl seriálu o americké politice House ofCards, který popisuje zákulisí politiky se všemi jeho triky. K získání postu využívá hlavní hrdina podvodů, léček, sexu a dokonce se dopustí dvou vražd. Ondráčka řekl, že když porovná českou politiku s tímto seriálem, zdá se mu, že naše realita je ještě divočejší. Zatímco v seriálu se hrdina musí obávat neustálého tlaku médií a fungujícího soudního systému, u nás dlouho platilo a možná mnohde ještě platí, že politici jsou nepostihnutelní. Jako společnost také nedokážeme dostatečně trestat etické přešlapy – měli bychom více dbát o to, aby ti, kteří podvádí, ať už v politice nebo ve firmách, byli skutečně ostrakizováni.

Osobně mě na tomto setkání velmi zasáhl příspěvek Leoše Vrzalíka, člena představenstva SKANSKA, který hovořil o zavedení etického kodexu u nich do firmy. Z jeho výpovědi vyplynulo, že kvůli jeho dodržování jejich společnost má pozastavené vyhrané státní zakázky v hodnotě dvacet pět miliard korun v regionu Česká a Slovenská republika. Co mohou společnosti dělat, když vlastní očista vede k jejich propadu, stagnaci? Jak chtít po firmách, aby byly „čisté“, když stát čistý není?

Etika a důraz na hodnoty v řízení firem ovšem v praktickém provedení budou i tématem konference HODNOTY SRDCEM ÚSPĚCHU. Moc nás těší, že se mnoho firem k těmto myšlenkám hlásí, jak ukazuje zájem o obě výše zmíněné akce.

Budu se těšit na osobní setkání na konferenci a na jakékoliv Vaše připomínky, podněty, příběhy k časopisu.

loading