Zeptali jsme se Josefa Lejčka, HR ředitele společnosti ČEZ

Zeptali jsme se Josefa Lejčka, HR ředitele společnosti ČEZ

Většina společností v současnosti řeší nedostatek lidí. Je to i Váš případ?

Určitě je. Nabíráme nové zaměstnance, abychom zvládli strategické rozvojové cíle, ale také abychom úspěšně prošli generační obměnou personálu. Víte, jak je dnes trh práce zahřátý a jak nízká je nezaměstnanost. Přesto se nám v tomto roce oproti předchozím rokům podařilo nabrat dvojnásobný  počet nových zaměstnanců.

Jakým způsobem nové zaměstnance získáváte?

Samotná inzerce volných pozic nestačí. Dlouhodobě podporujeme technické vzdělávání v České republice. U malých dětí a jejich rodičů podporujeme zájem o energetiku, spolupracujeme se studenty i učiteli. Organizujeme odborné přednášky, stáže, zveme na energetické univerzity i maturity, pořádáme soutěže, podporujeme studentské práce. Vedle programů pro studenty a absolventy cílíme i na kandidáty s praxí. Účastníme se odborných konferencí, veletrhů, využíváme sociální sítě, máme dny otevřených dveří.  Hledáme přitom stále nové cesty. Například inovační maraton, kdy se studenti během 24 hodin seznamují s tím, jak funguje inovační proces, a hledají v týmech neobvyklá řešení na konkrétní zadání. Výsledky představí zástupcům vedení.  Kromě nápadů, na kterých můžeme stavět, to je i příležitost získat nové lidi.

 

Takže je to kombinace různých aktivit pro studenty, absolventy i lidi s praxí ?
Tím se dostanete k tomu, že můžeme nabídnout práci dostatečnému počtu vhodných kandidátů. To samo o sobě ještě nestačí. Rozhodující je, že značka ČEZ znamená dobré podmínky, ale i slušnost a stabilitu, možnost odborného rozvoje a přístup k moderním technologiím a díky naší velikosti i dlouhodobý karierní růst. Ale nejde jen o přístup k zaměstnancům, důležitý je produkt a celá firemní kultura. Energetika je pro celou společnost zásadně potřebné odvětví  a  zároveň jsme jedna z mála velkých společností v České republice, kde se strategická rozhodnutí dělají tady, nikoliv na centrále v zahraničí. To je naše výhoda, protože platí, že většina lidí hodnotí práci tím lépe, čím je smysluplnější a mají možnost více ovlivnit výsledek. Heslo naší náborové kampaně je „Kde jinde “ a děláme všechno pro to, aby to tak vnímali naši lidi uvnitř firmy i na trhu práce.

 

Na jaké další priority se v současnosti soustředíte?

Na jedné straně nabíráme nové lidi, na druhé straně dosáhne v příštích letech mnoho zaměstnanců důchodového věku. Musíme předcházet ztrátě klíčových zkušeností. Co nejefektivněji pracovat s nováčky, schopné a motivované zaměstnance připravovat pro nové pozice a využít znalosti těch nezkušenějších.  Nástroje pro adaptaci, řízení znalostí, práci s talentem nebo nástupnictví máme, ale hledáme způsob jak je vzájemně více provázat, zjednodušit a zvýšit motivaci lidí k tomu, aby s nimi intenzivně pracovali. To, jak budeme v této oblasti dobří, je vedle náboru naprosto zásadní pro úspěšné zvládnutí generační obměny.

loading