25.6.2024

DPP - nové povinnosti zaměstnavatelů od 1.7.2024

Zaměstnáváte osoby na dohodu o provedení práce? Pak Vám od 1.7.2024 přibydou nové povinnosti.

Konsolidační balíček a jeho změny zavádí mimo jiné povinnost zaměstnavatele evidovat všechny zaměstnance, kteří u něj konají práci na základě DPP, a to i ty, z jejichž příjmů se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení.

Nově bude muset zaměstnavatel každý měsíc sdělit Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) údaje o všech zaměstnancích na DPP včetně jejich příjmů. Pokud zaměstnavatel v daném kalendářním měsíci uzavřel DPP s novými zaměstnanci, nebo naopak s některými DPP ukončil, je nutné uvést i tuto informaci.

Informace se budou podávat elektronicky prostřednictvím nového tiskopisu „Výkaz DPP“, dostupného na stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Výkaz je nutné OSSZ doručit vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Je možné jej zaslat elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ nebo datovou větou ze mzdového SW.

Novela je účinná od 1.7.2024, oznamovací povinnost tak mají zaměstnavatelé již za měsíc červenec 2024. První Výkaz DPP je tedy nutné zaslat na příslušnou OSSZ do 20.8.2024.

Jak tedy povinnost splnit?

Pokud již zaměstnáváte zaměstnance na DPP

Nejpozději do 20.08.2024 je nutné nahlásit ČSSZ všechny zaměstnance, kteří u vás nastoupili na DPP před 01.07.2024 a v červenci 2024 budou u vás i nadále pracovat. Hlásí se prostřednictvím tiskopisu Výkaz DPP, ve kterém se zároveň uvede příjem zaměstnanců za červenec 2024. Již přihlášení zaměstnanci se znovu nepřihlašují.

V případě náboru nových zaměstnanců na DPP či v případě ukončení DPP

Do 20. dne následujícího kalendářního měsíce po zahájení / ukončení zaměstnání musíte oznámit OSSZ nástup nového zaměstnance či ukončení DPP, a to opět prostřednictvím tiskopisu. Současně se ve výkazu uvede příjem zaměstnance za jeho první, resp. poslední měsíc.

V případě, že jste dosud zaměstnávali pouze zaměstnance na DPP a z jejich příjmu se neodvádělo pojistné

V tomto případě se navíc musíte nejpozději do 30.7.2024 přihlásit do registru zaměstnavatelů. Jinak pro vás platí povinnosti uvedené výše. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu ,,Přihláška do registru zaměstnavatelů‘‘.

Současně platí, že od 1.7.2024 zaměstnavatel již nebude mít povinnost zasílat na OSSZ tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“.

Zdroj

Z/C/H Legal v.o.s, advokátní kancelář
Národní 973/41,
10 00 Praha 1

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.