Soutěž o nejlepší
HR projekt roku (HREA)

V HR Excellence Awards (HREA) oceňujeme nejlepší HR projekty za posledních 12 měsíců.
Máte pocit, že váš projekt je inovativní, přínosný pro vaši společnost, přispívá k naplnění strategických cílů firmy? Chcete představit vaši práci v HR, pochlubit se, sdílet dobré nápady, mít šanci získat ocenění?
Pak nezapomeňte nominovat váš HR projekt.

Již přes 20 let HREA zvyšuje povědomí o významu HR a podporuje zájem o řízení lidských zdrojů u managementu společností. HR projekty lze přihlásit do jedné ze tří kategorií - Velké společnosti, Malé a střední společnosti, Neziskové společnosti, veřejná správa a školy. Vítěze v každé kategorii vybírá odborná porota. Vyhlášení vítězů a představení všech projektů probíhá na HREA Summitu. Svého vítěze zde určí i odborná veřejnost.

Proč se přihlásit

Ukážete ostatním, co děláte

Můžete se veřejně pochlubit tím, co děláte, posílíte tak svůj osobní brand i práci v týmu. Není malých projektů, to co vám přijde jednoduché, může být inspirací pro kolegy z jiné firmy.

Podpoříte zájem managementu o vaši práci

Zviditelníte vaši firmu, ukážete kolegům z managementu, že jste strategickým partnerem byznysu,  přineste zkušenosti odjinud.

Budete se inspirovat navzájem

Svůj projekt představíte  odborné veřejnosti na HREA Summitu a zároveň se v jediném dni můžete inspirovat desítkami HR projektů z jiných firem.

Budete oceněni

Můžete získat cenu poroty, která rozhoduje o nejlepším projektu každé ze tří kategorií. O svém vítězi hlasuje na HREA Summitu i odborná veřejnost a Cena prezidenta PMF je udělována za mimořádný projekt.

HREA 2024

Ukažte kolegům a odborné veřejnosti, na čem pracujete. Svůj projekt můžete přihlásit do 30.6. a pak předvést na HREA Summitu, na kterém budou i předány ceny poroty a vyhlášen vítěz Ceny odborné veřejnosti.

Časový plán:

do 30.6.
přihláška projektu (stačí vyplnit název projektu, kontaktní osoby, stručný popis projektu)
do 31.8. zaslání prezentace projektu (PowerPoint cca 6-10 slidů o projektu, jeho průběhu a výsledku)
září představení projektu před porotou (on line, do 10 minut + 10 minut na případné dotazy k projektu)
24.10.  – HREA SUMMIT - prezentace projektů před veřejností (10 minut) a slavnostní vyhlášení vítězů na konci HR Summitu

Přihlášky do soutěže jsou uzavřeny
30. 6.
Přihlásit projekt do
jedné z kategorií
31. 8.
Zaslat prezentaci v PPT
září
Prezentovat projekt před porotou (max. 10 minut)
HREA Summit
Představení projektů odborné veřejnosti a vyhlášení vítězů
Jednotlivé kategorie

Velké společnosti: Projekty podávané společnostmi nad 500 zaměstnanců.

Malé a střední společnosti: Projekty podávané společnostmi do 500 zaměstnanců

Neziskové organizace, veřejná správa a školy: Projekty podávané neziskovými organizacemi, úřady veřejné správy, příspěvkovými organizacemi a školami.

Podmínky účasti

Projekt není starší než 12 měsíců (projekt začal, případně skončil v minulých 12 měsících, nemusí být ale kompletně dokončený, musí však být ve formě „work-in-progress“.)
Společnost, přihlašující projekt nemá poradenství a vzdělávání v oblasti HR jako předmět svého podnikání.
Společnost je ochotna poskytnout základní informace o projektu prostřednictvím mediálních kanálů PMF.

Hodnotící kritéria

Projekty jsou posuzovány odbornou porotou z těchto hledisek:

· Příspěvek projektu k naplnění strategického cíle, popřípadě cílů firmy.
· Obtížnost stanovených cílů projektu a jejich měřitelnost.
· Komplexnost a rozsáhlost řešeného tématu.
· Inovativnost řešení.

Odborná porota vyhlašuje vítěze jednotlivých kategorií a vítěze ceny Prezidenta PMF za nejzajímavější projekt. Na HREA Summitu pak hlasuje odborná veřejnost a vítěz obdrží Cenu veřejnosti

Odborná porota

Porota je složena ze zástupců představenstva PMF, personálních ředitelů a odborníků z oblasti HR

Tereza Havlásková
Manažerka projektu

Předchozí ročníky

HREA 2023

Do Soutěže o nejlepší personální projekt HREA 2023 se přihlásilo rekordních 43 projektů, a to do tří kategorií: Velké společnosti, Malé a střední společnosti a Neziskové organizace a Státní správa. Projekty měly velmi vysokou úroveň a i proto kromě vítězných cen porota ocenila některé projekty čestným uznáním. Vítězné společnosti přebraly ocenění na HREA Summitu, který se konal 26. října 2023 ve Spojce Karlín v Praze.

HREA 2022

Do letošního ročníku soutěže o nejlepší personální projekt HREA 2022, se přihlásilo přes 30 projektů, a to do tří kategorií: Velké společnosti, Střední a malé společnosti do 500 zaměstnanců a Neziskové organizace a veřejná správa. Projekty měly velmi vysokou úroveň a porota neměla vůbec snadnou úlohu, i proto kromě vítězných cen ocenila některé projekty čestným uznáním.

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.