Akce, na kterých
nemůžete chybět

Podívejte se na jaké typy akcí se u nás můžete těšit

Konference HR Know How
Konference představují příklady té nejlepší praxe na trhu a přináší inspiraci pro roli HR. Atraktivitu konference podtrhují zahraniční řečníci a zajímaví hosté. Jejím prostřednictvím sdílejí vrcholoví čeští i zahraniční manažeři své zkušenosti a znalosti v oblasti řízení a práce s lidmi, které získali na odborných pozicích na lokálním i globálním poli svého oboru. Součástí jsou workshopy a panelová diskuse. Konference je otevřena členům i odborné veřejnosti a zahrnuje odborné prezentace, případové studie a interaktivní workshopy.

HR Byznys Forum
Fora jsou zaměřená na přednášky k aktuálním tématům a případové studie. Obsahem setkání je diskuse k nejžhavějším HR tématům, praktické zkušenosti a poznatky z praxe, sdílení a networking.

Exchange Meeting
Oblíbená setkání probíhají vždy v prostorách konkrétní hostitelské společnosti v Praze i v regionech. Účastníci získají jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí strategie HR managementu dané společnosti v jejím vlastním prostředí. Součástí setkání se stává většinou také exkurze do firemních/výrobních prostor společnosti.

Setkání personalistů a manažerů
Setkání je bonusovou akcí věnovanou všem členům PMF jako poděkování za jejich přízeň a spolupráci. Krásné a netradiční prostředí a program se zajímavými hosty umožňují setkání vždy velkého počtu členů a dávají příležitost k networkingu a vzájemnému poznávání klíčových aktivit členských organizací.

Inspirace
Cílem on line i prezenčního setkání je seznámení s aktuálními trendy, novými metodami a přístupy v práci s lidmi. Formou převážně praktických workshopů, krátkých „ochutnávkových“ programů a interaktivních diskusí, zaměřených na posílení a prohloubení dovedností a znalostí, získáte know how profesionálů v oboru.

Legislativní forum
Legislativní forum je strategické setkání zástupců politické i legislativní sféry, kteří se na vytváření zákonů zásadním způsobem podílejí. Setkání si klade za cíl zjistit klíčové připomínky našich členů a spřátelených společností k pracovně-právní legislativě, zajistit našim členům možnost diskutovat mezi sebou a s odborníky z legislativy k danému tématu.

Webinář
On line setkání s odborníkem na dané téma

HREA Summit
Prezentace všech přihlášených projektů do soutěže HREA Excellence Award a jejich sdílení s účastníky. Odborná veřejnost svými hlasy uděluje Cenu veřejnosti. Projekty finalistů i projekty vítězů jednotlivých kategorií jsou zveřejněny na webových stránkách PMF.

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.