2.1.2024

Konsolidační balíček novinky v roce 2024

Jaké jsou novinky v dani z příjmů a nemocenském pojištění u fyzických osob od roku 2024 ve schváleném Konsolidačním balíčku

Daň z příjmů fyzických osob

Rozšíření progrese

Vyšší, 23% sazba daně bude nově uplatněna již od36násobku průměrné mzdy stanovené zákonem o nemocenském pojištění („průměrnámzda“). Pro rok 2024 to bude od částky 1 582 812 Kč ročně (131901 Kč měsíčně). 

Změny v odvodech u dohod o provedení práce

Limit pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce a limit pro účast na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění bude od 1. července 2024 stanoven ve výši 25 % průměrné mzdy v případě dohod u jednoho zaměstnavatele (10 500 Kč v roce 2024). Při souběhu více dohod u několika zaměstnavatelů je limit pro účast na důchodovém pojištění 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč v roce 2024).  

Změny v osvobození nepeněžních benefitů

·       Zavádí se limit pro osvobození nepeněžních „volnočasových“ benefitů ve výši poloviny průměrné mzdy. V roce2024 bude možné v úhrnu osvobodit tyto benefity do částky 21 983 Kč ročně. Nový limit se uplatní až na plnění poskytnutá zaměstnavatelem po účinnosti novely.  

·       Ruší se zvýhodnění u manažerských bytů.

·       Limit pro osvobození tzv.stravenkového paušálu se uplatní i na stravování poskytované nepeněžní formou.

·       Ruší se osvobození plněníposkytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Zrušení některých odčitatelných položek a slev na dani

·       Ruší se i sleva na studenta a tzv.školkovné. Sleva na manžela/manželku je nově podmíněna péčí o dítě do tří letvěku. 

·       Ruší se odpočet od základu daně nazkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a odpočet příspěvku zaplacenéhoodborové organizaci.

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů / podílů

Příjem z prodeje cenných papírů přisplnění časového testu tří let u cenných papírů a pěti let u podílů vespolečnostech bude s účinností od 1. ledna 2025 osvobozen pouze do výše 40 mil. Kč na poplatníka za zdaňovací období.Poplatníci budou moci uplatnit do nákladů poměrně nabývací cenu neosvobozenýchcenných papírů nebo podílů. Stanovují se speciální pravidla pro určení nabývacíceny cenných papírů a podílů nabytých před 31. prosincem 2024.

Limit pro osvobození ostatních příjmů

Zavádí se roční limit proosvobození ostatních příjmů ve výši 50 tis. Kč na poplatníka.Limit se uplatní pouze u stanovených druhů příjmů.

Snížení hodnoty nepeněžního příjmu u zaměstnaneckých vozidel

Zaměstnanci se při používání bezemisních vozidel pro soukromé i služební účely započítává do mzdy jako nepeněžní příjem částka ve výši 0,25 % z pořizovací ceny včetně DPH.

Nemocenské pojištění

Znovu se zavádí nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % z vyměřovacího základuOd ledna 2024 se tak celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýší na 7,1 % (místo6,5 %).  

Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce budou od 1. července 2024 nově podléhat účasti na nemocenském pojistném, pokud jejich příjem ze všech dohod u jednoho zaměstnavatele překročí částku ve výši 25 %průměrné mzdy (10 500 Kč v roce 2024) nebo ze všech dohod u vícero zaměstnavatelů částku 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč v roce2024). V případě dohod u vícero zaměstnavatelů část pojistného na sociální zabezpečení, které hradí zaměstnanec ve výši 7,1 %, však bude odvádět zaměstnanec sám za sebe. Povinnost odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance je zatím stále na zaměstnavateli.

OSVČ

Zvyšuje se minimální vyměřovací základ pro odvody pojistného na sociální pojištění OSVČ ze současných 25 %průměrné mzdy na 40 % průměrné mzdy. Současně se zvyšuje také procento základu daně pro výpočet odvodů pojistného z aktuálních50 % na 55 % základu daně.

Prodloužení daňových opatření ve vztahu k Ukrajině

Následující opatření se prodlužujíi pro rok 2023 (fyzické osoby) a pro zdaňovací období skončená od 1. března2022 do 29. února 2024 (právnické osoby):

·       možnost odečíst hodnotubezúplatných plnění až do 30 % základu daně (platíplošně) a 

·       rozšíření okruhu odčitatelných darůo dary v souvislosti s Ukrajinou a Ukrajině nebo osobám tam usazeným.

Následující opatření se prodlužují i pro plnění poskytnutá v roce 2023:

·       osvobození příjmu zaměstnance formou poskytnutého ubytování, 

·       osvobození bezúplatného příjmu za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny,

·       možnosti uplatnit jako daňový náklad hodnotu bezúplatného nepeněžitého plnění, které není možné odečíst zdůvodu nízkého základu daně.

 

zdroj KPMG

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.