20.1.2023

Mladí nechtějí pracovat ani o minutu déle

Zejména u mladých lidí narozených v druhé polovině devadesátých let do roku 2000 (generace Z) se rozšířil trend, kdy v práci neudělají ani o píď navíc, než musí. Kariéra je až tak nezajímá, jen práce od–do za tolik a tolik. Co je psáno ve smlouvě, to je dáno.

Když mají padla, tak už nejsou na příjmu. Pracovně jsou offline. Tomuto fenoménu se říká quiet quitting (volně řečeno „rychle vypadnout“).

Na všech, nejen pracovních, sociálních sítích se už loni rozvířily na toto téma vášnivé debaty. Řešená otázka byla: Je quiet quitting pozitivním trendem pro zdravou práci, nebo naopak slouží jako výmluva neochotných zaměstnanců proti přílivu nových úkolů?

Pracovní smlouva jako Písmo svaté

Manažeři a ředitelé firem tento trend často kritizují, řadoví zaměstnanci se ho logicky zastávají.

Každá generace přináší jiný pohled, který reaguje na dřívější zvyklosti a snaží se proti nim vymezit, nebo je změnit. V letošním roce tomu tak právě opět je se zmíněným pojmem quiet quitting, který zažívá svou renesanci.

Poprvé se ve slovníku objevil již před více než 50 lety, jeho boom však přišel až s virálními videi na síti TikTok.

Přichází po více než dvou letech pandemie, kdy se lidem obrátil svět vzhůru nohama. Dříve pevné hranice mezi osobním a pracovním zcela zmizely a lidé si zkrátka potřebují udělat ve svém životě opět pořádek.

Generace Z se poučila od předchozích generací, kterým splynula práce se soukromým životem. Navazují na trend work-life balance, který má zabránit vyhoření.

Quiet quitting nespočívá v opuštění dosavadního zaměstnání, ale v tom, že zaměstnanci vykonávají náplň své práce přesně tak, jak je tomu v pracovní smlouvě. To znamená práce bez přesčasů a odpojení se z pracovního e-mailu v době volna.

Takoví zaměstnanci většinou neusilují o povýšení, vyšší plat nebo větší uznání. Jejich hlavním bodem zájmu je kvalitní život, ve kterém není práce na prvním místě.

Tento přístup není oceňován mezi nadřízenými, kterým vadí údajná ztráta motivace pro další kariérní postup a následná obava ze snížení kvality odvedené práce.

Je tomu ale opravdu tak? Motivace ani kvalita se podle zastánců trendu nevytrácí, naopak se zlepšuje spolu s jejich spokojeností a spolehlivostí.

Udržitelný způsob práce

Quiet quitting může mít řadu výhod, a to i pro zaměstnavatele. Ten tak totiž pozná své mantinely, co může od svých zaměstnanců požadovat, a může se zároveň spolehnout na kvalitu odvedené práce.

Zaměstnanec je totiž odpočatější a disponuje menšími výkyvy produktivity. Stává se tak spolehlivým členem týmu, od kterého je možné očekávat stabilní výkon.

Pokud se na daném přístupu obě strany domluví a vyjasní si předem všechny výhody i nevýhody, může se oběma stranám pracovat dobře a hlavně udržitelně.

Autor: Jan Klusoňzdroj: Novinky.cz

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.