16.1.2023

Příspěvek na dovolenou

Pokud svým zaměstnancům poskytujete pracovní benefit v podobě příspěvku na dovolenou nebo o tom uvažujete, pak by Vás mohla zajímat odpověď na otázku, zda takový příspěvek podléhá dani z příjmu.Mnoho zaměstnavatelů i některé veřejnoprávní instituce považují tento příspěvek vyplácený přímo zaměstnanci za nepeněžité plnění nepodléhající dani z příjmu. Argumentují, že poskytují zaměstnanci příspěvek výhradně za konkrétním účelem, kterým je trávení dovolené.S tímto názorem se však neztotožnil Nejvyšší správní soud. Ten ve svém nedávném rozsudku vedeném pod č.j. 7 Ads 31/2021 - 28 uvedl, že podstatou nepeněžitého plnění je kromě omezeného účelu i forma, ve které je poskytnuto. Podle Nejvyššího správního soudu lze za nepeněžité plnění považovat pouze ta plnění, kdy zaměstnavatel hradí peněžní částku osobě a tato osoba poskytne zaměstnanci určitou výhodu či službu.Příklad: zaměstnavatel zakoupí zaměstnanci u cestovní kanceláře konkrétní zájezd či rekreační pobyt. Nejvyšší správní soud tedy považuje příspěvek na dovolenou vyplácený přímo zaměstnanci za zdanitelné plnění.

Pokud by Vás zajímaly daňové souvislosti týkající se i jiných zaměstnaneckých benefitů, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás!

Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář,

Mgr. LENKA GOMEZ TOMČALOVÁ

Advokátka / Partnerka

Lenka.Gomez@zchlegal.cz

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.