29.1.2024

Zaměstnavatelé podceňují benefity pro pečující zaměstnance

Každý pátý zaměstnanec v ČR má na starosti péči o někoho blízkého. Dalo by se tedy předpokládat, že poskytnutí podpory těmto rodinným pečujícím ze strany jejich zaměstnavatelů by mělo být standardní praxí. Realita je ovšem jiná, většina českých firem na pečující osoby příliš nemyslí a tím si zakládá na budoucí problémy.

Podporazaměstnanců, kteří se nacházejí v roli pečovatelů, by neměla být vnímána jakozbytečný luxus nebo potenciální příležitost pro zneužití systému. Naopak,zaměstnanci, kteří jsou v této situaci, čelí mnoha výzvám, jež vyžadují jejichpozornost a energii. Péče o rodinného příslušníka (ať už se jedná o dítě,zdravotně postiženého partnera, či stárnoucího rodiče) může zahrnovat širokouškálu úkolů – od fyzické péče přes logistickou organizaci až po administrativnízáležitosti. Tyto aktivity mnohdy vyžadují čas, který by jinak pečující věnovalpráci pro svého zaměstnavatele.

„Kdyžse zaměstnanci snaží skloubit pracovní povinnosti s pečovatelskými, může tovést k jejich nečekaným absencím v zaměstnání, opožděním a dokonce kpoklesu výkonnosti v práci. Tato situace není ideální ani pro zaměstnance,kteří se cítí rozpolcení mezi dvěma důležitými oblastmi svého života, ani prozaměstnavatele, kteří čelí nepředvídatelnosti a možným komplikacímv plnění pracovních povinností ze strany pečujícího zaměstnance,“ říká JitkaZachariášová, ředitelka organizace A DOMA, z. s., která se problematicepečujících osob dlouhodobě věnuje.

 

Rodinnýprůvodce může pomoci

 

„Zaměstnavatelésice poskytují různé benefity – masáže, multisport karty, týden dovolené navíc,psychoterapeutickou podporu apod. Myslím si ale, že většina firem nenabízíucelenou multidisciplinární podporu pro pečující zaměstnance. Ti chtějí odvádětkvalitní pracovní výkon, ale povinnosti spojené s péčí, hledáním pomoci čiřešení a dalšími administrativními nebo koordinačními činnostmi vedouk jejich přetížení. Obvykle se řeší až jeho důsledky – vyčerpání, případněaž vyhoření. Ve firmách je přitom třeba změnit nastavení komplexnípomoci, podpořit zaměstnance v řešení již samotných příčin tohoto stavu apředcházet rizikovým situacím ještě dříve, než vůbec nastanou,“ říká RNDr.Michaela Hrdličková, bývalá ředitelka společnosti Biogen s.r.o. v ČR,která se mimo jiné věnuje mentoringu v oblasti leadershipu.

Předcházeníproblémů je efektivní a účinný nástroj, s nímž právě organizaceA DOMA rodinným pečujícím pomůže. Pečující provází její Rodinný průvodce,který společně s nimi řeší jejich problémy „na klíč“. Na konkrétní případ přitom není Rodinnýprůvodce sám, ale podporuje pečující s pomocí multidisciplinárního týmu(klinický farmaceut, fyzioterapeut, trenér paměti, ergoterapeut a dalšíodborníci). Společně nalézajířešení nepříznivých situací, dlouhodobě pracují s celou rodinou formoudiagnostiky a koučování až po její odpojení.

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.