Vladimíra Lipšová

Vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu, pracovní lékař

Mezi hlavní zájmy MUDr. Jany Lipšové v oboru patří podpora zdraví na pracovišti, pracovnělékařské služby, hodnocení psychické a fyzické zátěže při práci a psychosociální rizika.