Jana Murza

Psychiatrička, psychoterapeutka, lektorka, spoluzakladatelka spolku COLLO.

MUDr. Jana Murza se věnuje se prevenci a péči o mentální zdraví v organizacích. V Centru hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu se věnuje kromě jiného tématu psychosociálních rizik na pracovišti.