Jiří Matzner

Zakladatel advokátní kanceláře Matzner Legal,

Jiří Matzner je zakladatel a vedoucí partner Advokátní kanceláře Matzner Legal, která klientům již více než 20 let poskytuje advokátní služby. Věnuje se především problematice autorských práv, licenčnímu právu, právu ICT, problematice AI, právu civilnímu i trestnímu a byl opakovaně zvolen za mediátora v soudních sporech plynoucích z projektů ICT. Od roku 2019 je přednášejícím na Vysoké Škole Finanční a Správní pro obor právo duševního vlastnictví/autorské právo a také byl v roce 2019 externím členem na univerzitě v San Franciscu, International University College of Law. V roce 2014 byl externím poradcem náměstka ministra kultury pro oblast práva, od roku 2019 je členem ICT sekce České advokátní komory a je soudním znalcem v oblasti autorského práva. Advokátní kancelář se roce 2022 i 2023 umístila mezi velmi doporučovanými či doporučovanými právními kancelářemi v prestižní soutěži Právnická firma roku, a to v kategoriích: Právo informačních technologií, Autorské právo, Logistika a dopravní stavby, Trestní právo, Zdravotní právo. V roce 2022, 2023 byla advokátní kancelář vyhodnocena rovněž v prestižním žebříčku Lawyers & Business a časopise EURO. V rámci neziskových projektů dlouhodobě spolupracuje s jednou z nejznámějších nestátní organizací Bílý Kruh Bezpečí, která se dlouhodobě věnuje obětem trestným činů. Vedle výše zmíněných činností je také zakladatelem nadačního fondu Pelecanus, který si klade za cíl pomáhat lidem s handicapem, osobám, kteří nedosáhli na vytoužený zahraniční studijní pobyt, a kteří potřebují pomoci v oboru, kde excelují, ale chybí jim prostředky. Dlouhodobě podporuje českou tělesně handicapovanou atletku ve sprintu a vrhu koulí, která v roce 2021 na Letních paralympijských hrách v Tokiu získala bronzovou medaili ve vrhu koulí žen.