Kateřina Musilová

Koordinátor projektu Zlatá práce, Nadace Krása pomoci - panelová diskuze

Většinu svého pracovního života se pohybuje v oblasti lidských zdrojů a interní komunikace. Díky zkušenostem z interního HR i personální agentury ví, s čím se firmy i kandidáti potýkají. Proto se přidala k projektu Zlatá práce, kde může své zkušenosti uplatnit a pomyslně podat pomocnou ruku kandidátům 50+ a pomoci s jejich pracovním uplatněním. Smyslem projektu Zlatá práce je podpora lidí nad 50 let na trhu práce a bourání mýtů a předsudků, že jsou pracovně méně schopní než generace mladší. Klientům pomáhá se sepsáním životopisu či přípravou na pohovor, připravuje pro ně různé rozvojové aktivity. Současně s tím vytváří databázi zaměstnavatelů, kteří jsou otevřeni věkové diverzitě, a tyto dvě strany se snaží propojovat. Jedním z cílů projektu je i šíření osvěty tématu stárnutí populace, věkové rozmanitosti v pracovních týmech a age management.