Luboš Král

Zástupce vedoucího centra umělé inteligence AIC, FEL, ČVUT v Praze

Vystudoval ČVUT v Praze, obor Řídicí technika a robotika. Pracoval a pracuje především na projektech propojujících výzkum a vývoj, zahrnujících oblasti jako žurnalistika, média, "mission-critical" a "life-critical" systémy, včetně technologického transferu výzkumných výsledků do praxe. Ve své praxi spolupracoval se společnostmi z EU a USA, s výrobci zdravotnických zařízení, telekomunikací, automotive a další. Zaměřuje se zejména na spolupráci výzkumných týmů a podporu zavádění nových produktů v aplikačních oblastech jako je informatika, umělá inteligence, robotika a strojové učení. V současné době vede několik projektů jako partner ČVUT v oblasti zpracování přirozeného jazyka pro profesní aplikace, automatizace v médiích, ověřování faktů, automatizace zpravodajství, farmakologie, podpora právních služeb a další.