Marek Orko Vácha

Římskokatolický kněz, přírodovědec, pedagog, spisovatel, skaut, farář, přednosta Ústavu etiky na III. Lékařské fakultě UK Praha

Marek, řečený Orko, je římskokatolický kněz, přírodovědec, pedagog, spisovatel, skaut, farář ve farnosti Lechovice u Znojma a zároveň kaplan akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Je přednostou Ústavu etiky na III. Lékařské fakultě UK Praha. Vystudoval obor molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě MU Brno a teologii pak v Olomouci a Bruselu. Účastnil se dvou výprav na Antarktidu (1997 a 2000). Šest měsíců žil v trapistickém klášteře ve Francii (2002). Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se problematikou etiky v biologii, genetice, klinické medicíně, ale věnuje se i obecným trendům morálky. Je autorem více než dvaceti knih, mezi nimi kniha s názvem Nevyžádané rady mládeži (2017), která vzbudila velký ohlas. V listopadu 2018 vyšel další titul z jeho autorství nazvaný Radost z Boha a v roce 2019 knižní rozhovor Jízda v levém pruhu. Aktuálně poslední titul nese název Nemocí stala se pravda (2023). Je zván na akce různého typu, kde přednáší na rozličná témata. Rád chodí po planetě Zemi, protože je krásná. Z živočichů jej fascinují motýli, pro jejich krásně namixované barvy.