24.3.2020

ANTIVIRUS - POMŮŽEME FIRMÁM ZAPLATIT MZDY ZAMĚSTNANCŮM - PROGRAM MPSV NA OCHRANU ZAMĚSTNANOSTI

Antivirus - POMŮŽEME FIRMÁM ZAPLATIT MZDY ZAMĚSTNANCŮM - PROGRAM MPSV NA OCHRANU ZAMĚSTNANOSTI

  • Nařízení karantény zaměstnanců■ Zaměstnanec pobírá 60 % mzdy■ Příspěvek pro zaměstnavatele v plné výši vyplacené náhradní mzdy
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít provoz na základě nařízení vlády■ Zaměstnanec pobírá 100 % mzdy■ Příspěvek pro zaměstnavatele 80 % z vyplacené mzdy
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 %)■ Zaměstnanec pobírá 100 % mzdy■ Příspěvek pro zaměstnavatele 80 % z vyplacené mzdy
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti■ Zaměstnanec pobírá 80 % mzdy■ Příspěvek pro zaměstnavatele 50 % z vyplacené mzdy
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy■ Zaměstnanec pobírá 60 % mzdy■ Příspěvek pro zaměstnavatele 50 % z vyplacené mzdy
  • Pro OSVČ ■ Odpuštění minimálních záloh na sociální pojištění od března na 6 měsíců■ Možnost využít Mimořádnou okamžitou pomoc

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.