8.11.2022

Dotační podpora diverzity a flexibility u zaměstnavatelů

Od srpna tohoto roku nabízí Operační program Zaměstnanost plus možnost požádat o dotační podporu na zavádění diverzity a flexibility do pracovního prostředí a firemní kultury. Firmy tak mohou získat finanční podporu ve výši 1 – 10 mil. Kč na projekty zabývající se systémovým zaváděním flexibility či diverzity a inkluze do svých pracovních procesů. Bližší informace o výzvě lze najít na stránkách esfcr.cz nebo si vyslechnout na on-line semináři 29.11.2022.Téma diverzity a flexibility se ukazuje jako aktuální a pro moderní firmy v ČR velmi přínosné. Dotační podpora nabízí cestu, jak podpořit dobré jméno firmy a jak být zajímavým zaměstnavatelem pro kvalitní zaměstnance. Navržené postupy vedou k rozmanitosti pracovních kolektivů i jejich větší angažovanosti. Výzkumy ze západní Evropy a USA dokazují, že tato cesta skutečně existuje a že spokojení a angažovaní zaměstnanci v prosperující firmě mohou být realitou.Pokud Vás toto téma zaujalo, neváhejte kontaktovat vyhlašovatele dotační výzvy (diverzita.flexibilita@mpsv.cz) nebo se přihlaste na seminář, kde vám bude věcný záměr podpory představen do posledního detailu a budou zodpovězeny všechny Vaše dotazy. Bližší informace o dotační výzvě najdete na webu esfcr.cz. Na tomto webu se můžete přihlásit i na seminář konaný 29. 11. 2022 online.Získáte finance na poradenství a aktivní zavádění změn v těchto oblastech:● Flexibilní formy práce a jejich kombinování.● Práce s diverzitou a s nadějnými talenty.● Rodiče na rodičovské dovolené jako kvalitní a efektivní pracovní síla.● Rozmanitý pracovní tým, který má šanci dosáhnout výborných výsledků.Zaváděním diverzity a flexibility se stanete specialisty v těchto oblastech:Flexibilita práceAž 41 % firem přešlo kvůli pandemii covid-19 dlouhodobě k práci na dálku, ale nyní tuto formu práce podporuje jen asi 28 % firem. Dotační podpora Vám pomůže najít cestu k dalším formám flexibilní práce, které i v poklidných dobách budou vyhovovat jak zaměstnancům, tak celé Vaší společnosti.● Management MD/RDFirmy v ČR bojují s nedostatkem kvalitních zaměstnanců. Využijte obrovskou příležitost dnešní doby a získejte na svou stranu pracovní sílu na MD/RD. S dotační podporou zkuste překročit bariéru společenských předsudků a vhodnými pracovními podmínkami si udržte talenty, i když se právě starají o nového člena rodiny.● DiverzitaNebojte se podpořit rozmanitost a spolupráci lidí s různorodými názory a zkušenostmi. Najděte cestu k inovativním a unikátním řešením.Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici.Mgr. Ilona Johnová Koukalová, vedoucí oddělení 837Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83)Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRNa Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5tel.: +420 950 195 708, 725 359 394 https://www.esfcr.cz/infocentrum/podpora-flexibility-a-diverzity

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.