3.8.2020

Drobná paralela: Co mají společného partnerská terapie, týmové workshopy a tréninky leadershipu?

Drobná paralela: Co mají společného partnerská terapie, týmové workshopy a tréninky leadershipu?Chceme mít dobrý tým. Stabilní, výkonný. Stejně jako chceme mít fungující rodinu, jejímž základem je vztah s partnerem. Chceme dobré vztahy v práci i doma.Stává se, že máme komunikační návyky, které dobrým vztahům zrovna neprospívají, ale nejsme si jich vědomi. I když to může být nepříjemné, slyšet názor zvenčí nás může posunout a nastartovat změnu.Americký párový terapeut a výzkumník v oblasti rodiny a manželství John Gottman identifikuje konfliktní vzorce, které s více než 90% pravděpodobností predikují rozpad vztahu. V prvních letech svého výzkumu se Gottman domníval, že stačí eliminovat jisté typy toxické komunikace. Ukázalo se ale, že pouze to manželství před rozpadem nezachrání. Je nutné sytit takzvané emoční konto.Klíčový předpoklad pro šťastný vztah je podle něj vzájemné vnímání kladných a záporných vlastností obou partnerů. Čím pozitivněji páry vnímají své manželství, tím je stabilnější.Poměr 5 : 1Gottman uvádí, že páry, které ve vztahu vydrží, mají pětkrát více pozitivních interakcí než negativních. Pokud tento poměr klesne pod 5 : 1, vztah se rozpadne.Jak je to s pracovními vztahy? Studie uveřejněná v Harvard Business Review zkoumala vliv pochvaly a kritiky na výkon týmů. Členové týmů, které dosahovaly špičkových výkonů, se významně více chválí, než kritizují. Poměr pochvalných a kritických komentářů u top týmů je „náhodou“ také 5:1.Představte si, jak při slavnostním setkání na závěr roku pronese obchodní ředitel: "Dobrá práce se chválí sama, ale pojďme probrat, co se letos nepovedlo." Vy víte, že je potřeba přiznat chyby a poučit se z nich. Chcete ale i slyšet, že pracujete dobře a že to šéf vidí.Vybavte si váš tým. Jak se lidé v něm vzájemně oceňují? Jaký by byl poměr pochvala / kritika? Od koho dostáváte pozitivní feedback? A jak přistupuje k pochvale šéf týmu? Je-li šéf založením kritik, nejspíš často nechválí. A lidé ztrácí motivaci vynakládat extra úsilí.Čas pro sebeZ výzkumu UCLA zaměřeného na heterosexuální partnery, z nichž oba pracují, vyplynulo, že vzájemnou konverzací stráví průměrně 35 minut týdně. Většinu zabere logistika. Šťastné páry mají na sebe víc času a netráví ho řešením přeplněných seznamů úkolů. Věnují se sobě. V pracovním kontextu jsou analogií pravidelné one-to-one schůzky nadřízeného s členy týmu. Jsou možností sdílet to, na co by jindy prostor nebyl. Jsou cenné právě pro budování vztahu a mají smysl, i když zrovna nic „nehoří“.Jak spolu mluvíme?Nejspíš už jste někdy zažili rozhovor, který běžel jako dvě samostatné smyčky. Ani jeden z partnerů se vlastně nezajímá o to, co druhý říká. Vnímají a naslouchají jen do té chvíle, než mají v hlavě odpověď a jsou připraveni mluvit. Pokud řeší problém, objevuje se navíc defenzivní reakce – potřeba se obhájit, za kterou ale stojí nepřijetí názoru protistrany.Popisuje váš partner / kolega / podřízený problém, který se vám nezdá důležitý? Přichází s návrhy, jak zlepšit způsob trávení volného času / alias v pracovním kontextu způsob práce či procesy? Mnoho manažerů návrhy svých lidí ignoruje. Pocit nepochopení a „narážení do zdi“ demotivuje. Už jen tím, že nepřejdete do defenzivy, ještě než partner domluví, získáváte body do vztahového konta.Co s tím, když vztahy nefungují?Začít chodit na párovou terapii není vždy snadné rozhodnutí. Znamená to přiznání chyby, slabiny a navíc je to investice. Když to ale zvážíte, tak čas a peníze vložené do udržení a budování vztahu jsou jednoznačně nižší než finančně nákladné a po více stránkách náročné rozchody či odchody.Tréninky vedení lidí mají zase zajímavý průběh v tom, jak na hony je vzdálená teorie od praxe. „Jasně, tohle není nic nového, to znám a dělám.“ Je evergreen, dokud nepřijde na praktické testování výše uvedených dovedností – pod tlakem, ve stresu, před ostatními. A stejně tak i doma s dětmi nebo partnerem – když si natočíte nějakou ostřejší debatu nebo rodinnou poradu, probíhá to překvapivě zpravidla úplně jinak než podle příručky.Týmové workshopy zase – pokud jsou dobře vedené – nastaví komunikaci a vztahy tak, aby fungovaly. Vyčistí se vzduch, věci se řeší bezpečně a v klidu.Lidé zůstávají tam, kde je jim dobře. Investovat do vztahů se vyplatí.Autor: Veronika Hilská,HR konzultant, trenérThreshold Training Associates s.r.o.

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.