12.5.2022

Firmy se snaží zaměstnávat Ukrajince, v legislativě ale chybují. Zapomíná se na smlouvy v ukrajinštině i zdravotní prohlídky

Nově příchozí ukrajinští spoluobčané jsou pro české firmy trpící dlouhodobým nedostatkem pracovní síly vítanou pomocí. Dva a půl měsíce od vypuknutí války jich podle údajů úřadů práce našlo místo už přes 35 tisíc. A přestože takzvaný „Lex Ukrajina“ výrazným způsobem zjednodušil zaměstnávání nově příchozích uprchlíků, řada firem při zajišťování smluvního vztahu stále chybuje. Kde firmy dělají největší chyby a na co však nesmí zaměstnavatel zapomenout, aby se držel v mezích zákona, radí Natálie Márová, vedoucí oddělení mezinárodních klientů konzultační společnosti RSM.Kde se nejvíce chybuje?Smlouva pouze v češtiněPracovní smlouva se pochopitelně vždy musí podepisovat v jazykových kombinacích tak, aby jí bezpečně porozuměly obě strany. Jinými slovy – smlouva pouze v českém jazyce, která je podepsaná cizincem bez znalosti jazyka, může být jednoduše považována za neplatnou. České firmy však často tuto skutečnost nereflektují a nemají smluvní podklady přeložené v dostatečném rozsahu anebo vůbec. Podle analýzy poradenské společnosti RSM v tomto bodě aktuálně chybuje zhruba každá pátá firma.„Setkáváme se v podstatě s trojím přístupem. Firmy, které s ukrajinskými pracovníky spolupracují dlouhodobě, mají v naprosté většině případů smlouvy v pořádku, tedy vyvedené dvoujazyčně. Menší část firem – především z technologického sektoru – využívá kombinaci češtiny a angličtiny, která požadavek zákona pochopitelně splňuje v případě, kdy angličtinu nový kolega ovládá na dostatečné úrovni. A pak tu jsou firmy, které nemají ukrajinské smlouvy vůbec anebo mají v ukrajinštině pouze jiný druh smluv, než jaký pracovník ve výsledku podepíše. A tady se pochopitelně dostáváme do potenciálního problému,“ zmiňuje Natálie Márová. „Přitom přeložit smlouvu do ukrajinštiny je jednorázový náklad kolem 2500 korun.“Opomenutá zdravotní prohlídkaZákon č. 373/2011 Sb. Stanoví povinnost zaměstnavatele zajistit vstupní lékařskou prohlídku uchazeče o zaměstnání vždy před vznikem pracovního poměru, služebního poměru nebo dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. A týká se to skutečně všech oborů – tedy i lidí, kteří budou pracovat například jako programátoři. Dokud uchazeč o zaměstnání zdravotní prohlídkou neprojde, je optikou zákona považován za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce.„Zejména v případě zdravotně rizikových pracovních pozic to je věc, kterou nesmí zaměstnavatel opomíjet. Je veřejným tajemstvím, že zejména u pracovních pozic, spadajících do takzvané první pracovní kategorie – tedy zaměstnání, kde se neočekávají žádná pracovní rizika – se především u malých a středních firem tato povinnost nedodržuje vždy úplně svědomitě,“ uvádí Natálie Márová. „Ignorování však není na místě – a to jak u českých, tak ukrajinských zaměstnanců. Nehledě na problémy jsou zde totiž i zcela jasné sankce – pokud zaměstnavatel vstupní prohlídku nezajistí, dopouští se přestupku, za nějž lze uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.“Ohlašovací povinnost zaměstnavatele vůči úřadu prácePřestože zaměstnanci z Ukrajiny mají nyní výjimku a nemusí mít k vykonávání práce pracovní povolení, i nadále je zachována povinnost nahlašovat informace o jejich nástupu do zaměstnání nebo naopak oznámit ukončení pracovního poměru na příslušný úřad práce. Firmy zapomínají často i na povinnost ohlásit, že zaměstnanec do práce nakonec nenastoupil, pokud došlo k oznámení o nástupu do práce v časovém předstihu: Zaměstnavatel např. provedl oznámení tři dny před nástupem, zaměstnanec ve skutečnosti vůbec nenastoupil. V tomto případě musím provést oznámení na UP.„Situace se nyní postupně uklidňuje. Nicméně ani měsíc po přijetí takzvaného ‚Lex Ukrajina‘ se v Česku nepřestává chybovat. Problém dělá zejména dodržení nahlašovací povinnosti v případě, kde domluvený ukrajinský kolega na své pracovní místo nakonec nenastoupí,“ zmiňuje Natálie Márová. „S čímž je pochopitelně nutné počítat, vzhledem k tomu, že velkou část rodin teprve v těchto týdnech čeká definitivní vyřešení jejich bydlení a s ním i možná nucená změna lokality.Co když se ukrajinský zaměstnanec rozhodl vrátit na Ukrajinu?Počet Ukrajinců, vracejících se do vlasti, nyní již druhý týden převažuje počty těch, kteří z Ukrajiny do Česka přijíždí. Pokud se zaměstnanec rozhodně okamžitě vrátit domů, zaměstnavatel mu paradoxně není povinen automaticky vyhovět. S ohledem na situaci je však pochopitelně doporučeno se se zaměstnancem dohodnout.Pokud se zaměstnanec vrací dočasně, je doporučeno uzavřít dohodu o neplaceném volnu, případně zaměstnanci nařídit čerpání řádné dovolené, a tím část jeho absence pokrýt. Pochopitelně i v takovém případě je možné dohodnout se na speciálních podmínkách a poskytnout placené volno s případnou náhradou mzdy.V případě, že se zaměstnavatel rozhodne ukončit pracovní poměr, lze tak učinit na základě dohody o ukončení pracovního poměru, případně výpovědí dle §52 ZP. Samotný odjezd zaměstnance na Ukrajinu však není výpovědním důvodem.Lex Ukrajina· Dne 21.3.2022 vstoupila v platnost nová právní úprava „Lex Ukrajina“, která upravuje možnosti zaměstnávání ukrajinských spoluobčanů a jejich nároky na podporu ze strany České republiky.· Na základě speciálního dlouhodobého víza je možný volný přístup na trh práce, k občanům UA je s tímto vízem přistupováno jako k cizincům s trvalým pobytem v ČR a je nutné pouze UP informovat o nástupu zaměstnance, pracovní povolení již není vyžadováno.· Občanům UA bude poskytnuta finanční podpora ve výši 5 000 Kč/měsíc, po prokázání zhoršených majetkových poměrů bude možné žádat i opakovaně (maximálně 5x).· Občané UA budou mít možnost vstoupit do českého systému hmotné nouze a žádat o dávky sociální podpory.· Lidé, kteří poskytují bezplatné ubytování občanům z UA, budou mít nárok na finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč/měsíc/ubytovaná osoba, v maximální výši 12 000 Kč/měsíc.· Všechny tyto finanční náhrady vyplácí UP.Tato úprava je zatím platná do 31. 3. 2023.Na co nezapomínat· Pro zaměstnavatele stále platí povinnost vyhnout se diskriminaci, přistupovat ke všem zaměstnancům stejně bez ohledu na národnost, politické smýšlení atd. Stejně tak platí tato povinnost i pro uchazeče o zaměstnání – nelze například inzerovat pracovní pozice pouze pro ukrajinské občany.· Stejně tak platí povinnost pro ukrajinské zaměstnance aplikovat zákoník práce ČR, například zajistit vstupní lékařskou prohlídku, zajistit školení na bezpečnost práce, garantovat minimální mzdu, rovné zacházení a podobněZdroj: RSM

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.