21.1.2022

Inflaci porazí málokdo. V jakých oborech se bude letos přidávat a kdo má naopak smůlu.

Jak to vypadá na trhu práce v jednotlivých oborech a kde se bude letos nejvíc přidávat, zjišťoval mzdový průzkum personálně-poradenské společnosti Hays. Zároveň prozrazuje, o jaké zaměstnance firmy stojí a proč musí některé pracovní pozice naopak obsadit roboty.

Situace na trhu práce

Oborů, kde letos porostou mzdy, nebude málo. Hlavně kvůli nedostatku pracovních sil, ale také kvůli rostoucím spotřebitelským cenám a tím i inflaci.

 • Společnosti nejčastěji plánují navyšování udržet kolem pěti procent, uvádí průzkum personální společnosti Hays. Vyšší mzdy tak většinou nepokryjí zvyšující se inflaci, která nyní míří k devíti procentům.

Na výraznější zvýšení mzdy mohou dosáhnout zaměstnanci hlavně na pozicích finančních kontrolorů a analytiků, odborníci na e-commerce, IT náboráři, obchodníci s rychloobrátkovým zbožím a technikou, zaměstnanci v obchodních řetězcích a ve stavebnictví nebo vysoce specializovaní pracovníci ve farmacii či výrobě."Lockdown v první třetině loňského roku v mnoha firmách způsobil zmrazení náborů a zaměstnání hledali obvykle pouze ti uchazeči, pro které to bylo nezbytné. Firmy věnovaly čas novému pracovnímu nastavení, adaptaci pracovního prostředí na nový styl práce, který, patrně již trvale, bude znamenat vyšší flexibilitu a větší poměr práce z domova," říká ředitel Hays Sándor Bodnás.

 • Nyní je podle něj atmosféra na trhu práce aktivnější a firmy zintenzivnily nábory a vzrostla také aktivita uchazečů na pracovním trhu, kteří se více než loni poohlížejí po nové práci.

Není jich však tolik, aby dokázali pokrýt potřeby firem. "Výrazně tak vzrostla potřeba přímého oslovování kandidátů, headhunting už není náborovou metodou využívanou výhradně pro topmanažerské role, stále častěji se tímto způsobem obsazují i role operativní," komentuje Bodnár.Dodává, že navýšit počet zaměstnanců plánuje 56 procent společností, dalších 14 procent pak nábory zváží podle situace v průběhu roku.Přidávat bude 75 procent firemK velmi podobným výsledkům došel také aktuální průzkum personální společnosti Grafton. Podle něj plánuje v průběhu letošního roku nabírat nové zaměstnance 59 procent firem. Situaci jim komplikuje právě nedostatek uchazečů, a proto musí stále častěji své týmy doplňovat agenturními zaměstnanci nebo pracovníky z ciziny."Nábor cizinců je nevyhnutelný zejména ve výrobě. Své personální potřeby řeší rostoucí počet firem i pomocí přesčasů stávajících zaměstnanců. A až 20 procent firem pak bojuje s nedostatkem lidí automatizací některých výrobních procesů," shrnuje výsledky průzkumu Martin Malo, ředitel Graftonu.Podle něj letos plánuje zvyšovat mzdy 75 procent zaměstnavatelů. A odhaduje, stejně jako v Hays, že nejčastěji půjde o pětiprocentní růst, necelá třetina firem zvažuje růst desetiprocentní.

Účetnictví a finance

Tento sektor se potýká s nedostatkem uchazečů na pozice operátorů - tedy běžných účetních. I když se moc uchazečů neobjevuje, společnosti ze svých požadavků neslevují a vyčkávají na ideální kandidáty, kteří splňují kvalifikační, manažerská i jazyková kritéria.O manažery velký zájem není, a to hlavně kvůli slučování týmů a centralizaci. Mezi nejpoptávanější profese patří samostatná účetní, finanční kontrolor a analytik, nejlépe s aktivní angličtinou.Uchazeči si zvykli na částečnou práci z domova a vyšší flexibilitu a to bude patřit k jejich nejčastějším požadavkům i letos. Smlouva na dobu neurčitou není samozřejmostí, ale dalším benefitem, na který uchazeči reagují velmi pozitivně, uvádí průzkum Hays.Růst mezd na těchto pozicích se bude pohybovat okolo šesti procent.Současné průměrné hrubé mzdy min / max v korunách

 • Samostatná účetní 45 000 / 65 000
 • Finanční kontrolor junior 40 000 / 50 000
 • Finanční analytik 55 000 / 75 000

Bankovnictví

Nedostatek personálu banky řeší posílením digitalizace a oslovováním kandidátů z jiných oborů. Vzhledem k tomu, že si banky obvykle výrazně nekonkurují nabízenou mzdou a nabídkou benefitů, je fluktuace zaměstnanců mezi jednotlivými institucemi nízká.Nejvíce otevřených míst je v retailovém bankovnictví (tedy práce na pobočkách), další místa jsou v oblasti digitalizace služeb, například byznys analýz.Pandemie způsobila nárůst online a telefonické komunikace s klienty, takže i zaměstnanci v bankách využívají vyšší flexibility a vyššího poměru práce z domova, který v závislosti na roli obvykle činí jeden až tři dny v týdnu.Očekávaný nárůst mezd v oblasti back office rolí (tedy interního fungování) bude v letošním roce kolem pěti procent, základní mzdy ve front office (přímý kontakt s klienty) budou spíše stagnovat, navýšení se bude týkat více bonusové složky, která by mohla dosáhnout až 30 procent z hrubé měsíční mzdy.Výhodou, kterou uchazeči oceňují, je nadprůměrný počet dní volna. Nad rámec 25denní dovolené banky dále nabízí až týden studijního volna na certifikace, sick days, narozeninové volno, věrnostní volno a mnoho dalšího. Celkem tak zaměstnanec může využít i více než 40 dní volna ročně.Mezi oblíbené benefity také patří slevy na bankovní produkty, například hypotéky se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Při výběru nového zaměstnavatele se uchazeči stále více zaměřují na pověst a jméno společnosti na trhu.Současná průměrná hrubá mzda min / max v korunách

 • Osobní bankéř na pobočce 28 000 / 38 000
 • Specialista investic: 40 000 / 48 000
 • Analytik rizik: 50 000 / 80 000

Administrativa, personalistika, právo

Volných administrativních pozic díky vyššímu poměru práce z domova výrazně ubylo a ani v letošním roce se to zřejmě nezmění. Na volné pozice se obvykle nabízí mzda ve stejné výši jako před pandemií. Mzdy v oboru spíše stagnovaly a růst se neočekává ani letos.Zásadně se ale proměňuje význam personálních oddělení, která se nyní transformují do podoby krizových týmů, řešících případy covid pozitivních zaměstnanců, prevenci a bezpečnost práce na pracovišti či dodatky pracovně právních dokumentů.Náboroví pracovníci jsou velmi žádaní, a to zvláště ti v IT oborech. Ti mají zajímavé benefity, například až 100% práci z domova a flexibilní rozvržení pracovní doby nebo posílenou bonusovou složku či nástupní bonus, který může dosahovat výše jedné měsíční mzdy.V oblasti právních služeb je nyní největší zájem o advokátní koncipienty. Ti nabídku zvažují podle výše nabízené mzdy, renomé advokátní kanceláře a oboru práva, ve kterém se mohou rozvíjet.Současná průměrná hrubá mzda min / max v korunách

 • Recepční: 25 000 / 35 000
 • HR Specialista: 40 000 / 55 000
 • IT náborář: 50 000 / 80 000
 • Advokátní koncipient: 40 000 / 60 000

Obchod a marketing

Zájem o zkušené obchodníky a experty zejména na online marketing a e-commerce ze strany firem roste. Lidem se ale práce v oboru zatím příliš měnit nechce, proto přichází na řadu headhunting a přímé oslovování kandidátů."Nedostatek lidí s patřičnými zkušenostmi nutí firmy ustupovat z přísných kritérií a dát šanci uchazečům se zkušenostmi z jiných odvětví obchodu a patřičnou motivací," uvádí průzkum Hays.Růst mezd se očekává především v technickém segmentu, zejména v průmyslové automatizaci a elektrotechnice, a dále v online marketingu a v e-commerce napříč trhem. Dosahovat může sedmi až desíti procent. Nárůstu tří až sedmi procent se dočkají i zaměstnanci v oblasti rychloobrátkového zboží, kde hrozí odliv uchazečů do jiných sektorů.Objem online prodejů dál poroste, ať už díky zvyšující se poptávce nebo díky investicím společností do probíhající transformace maloobchodu. Maloobchodníci musí přehodnotit roli kamenných obchodů. Otázkou ale stále zůstává, jaké bude další chování zákazníků.Některé kamenné prodejny se mění ve výdejní místa, zatímco jiní maloobchodníci spíše investují do jejich revitalizace netradiční formou - například propojením s virtuální realitou.Tempo růstu mezd bude určovat další vývoj pandemie a souvisejících opatření. Společnosti se nejčastěji přiklání k navyšování v průměru o sedm procent,popřípadě k zatraktivnění bonusové složky.Současná průměrná hrubá mzda min / max v korunách

 • Obchodní reprezentant / technika: 37 000 / 65 000
 • Manažer pro klíčové zákazníky: 60 000 / 95 000
 • Specialista on-line marketingu: 45 000 / 80 000
 • Prodavač: 25 000 / 50 000
 • Vedoucí prodejny: 30 000 / 60 000

Informační technologie

Počet pracovních nabídek pro IT (informační technologie) experty opět roste, není výjimkou, kdy se uchazeči rozhodují mezi více než pěti nabídkami.Možností vzdálené práce přibylo, což společnostem umožňuje rozšířit výběr uchazečů z celého Česka. Tento trend tak může potenciálně přispět k narovnání mezd mezi Prahou a ostatními regiony.Mezi nejpoptávanější profily patří stále vývojáři, odborníci na kybernetickou bezpečnost nebo cloud technologie, datoví a business analytici. K růstu mezd nedochází, případná navýšení jsou spíše na individuální bázi.Velkou motivací ke změně práce je možnosti školení, získání certifikátů, příležitost pracovat s nejnovějšími technologiemi v oboru, ale také například neomezená dovolená či finanční bonusy v podobě akcií, ročních bonusů a podobně.Současná průměrná hrubá mzda min / max v korunách

 • Vývojář, Java, .Net: 60 000 / 120 000
 • DevOps inženýr: 80 000 / 130 000
 • Datový analytik: 70 000 / 80 000

Výroba, strojírenství

Výborní podniky se stále potýkají s nedostatkem komodit, zejména automobilový průmysl kvůli těmto komplikacím nedokáže přesně plánovat své aktivity. V případě pesimistického scénáře to může vést k zastavení produkce samotných automobilek a k vysokým finančním ztrátám. V krajních případech společnosti řeší situaci omezením počtu agenturních zaměstnanců, popřípadě převedením kmenových zaměstnanců na překážky.Některé obory zaznamenaly růst, například vývojová centra nebo obalový průmysl. Zájem zaměstnavatelů o uchazeče do těchto oborů je vysoký. Mnoho společností na kvalifikované pozice poptává kandidáty také v zahraničí, převážně v zemích Evropské unie, a to kvůli jednodušší administrativě spojené s přijetím zaměstnance.Vysoce poptávaní jsou uchazeči do vývoje a automatizace - PLC programátor, PLC test inženýr, technik automatizace. Mezi nejžádanější profily patří kombinace znalosti IT a inženýringu jako například SW nebo elektro inženýr. Na těchto pozicích je také největší pravděpodobnost získání atraktivnější mzdy, bude to ale spíše na individuální bázi, podle aktuální situace firmy.Specialisté na klíčových postech, kteří jsou osloveni napřímo, jsou ochotni si vyslechnout nabídku, ale požadují oproti svému současnému zaměstnání navýšení mzdy až o 20 procent. Zajímají je také nefinanční benefity, jako je flexibilní pracovní doba či home office.Současná průměrná hrubá mzda min / max v korunách

 • PLC programátor: 45 000 / 85 000
 • Inženýr kvality: 50 000 / 80 000
 • Projektový inženýr: 50 000 / 75 000

Stavebnictví a reality

Stavební sektor je velmi aktivní. Živo je zejména ve skladové a bytové výstavbě, ani administrativní budovy nezůstávají pozadu. Poptávaní jsou zejména manažeři správy budov a podpůrných služeb s několikaletou praxí, dále manažeři kvality a odborníci na udržitelnost, která je v komerční výstavbě trendem.Výše základních mezd sice v sektoru stagnovala, k viditelnému posunu ale došlo u bonusových složek a v nabídce benefitů. Na bonusech si zaměstnanci polepšili v průměru o 15 procent, trendem je poskytování benefitů na míru formou kafeterií. Přidělenou roční částku si tak mohou zaměstnanci libovolně rozdělit například do příspěvků na stravování, příspěvku na penzijní či životní pojištění nebo třeba mohou celou částku použít na dovolenou.V letošním roce se očekává ve stavebním sektoru z důvodu nedostatku zaměstnanců navyšování základních mezd, a to až o průměrných 10 procent.Současná průměrná hrubá mzda min / max v korunách

 • Property manažer: 50 000 / 90 000
 • Facility manažer: 45 000 / 80 000
 • Manažer výstavby / Development: 60 000 / 120 000
 • Rozpočtář / Přípravář: 30 000 / 45 000

Logistika a nákup

Loňský rok byl pro oblast logistiky plný změn. Část logistiky zaměřující se převážně na námořní přepravu utrpěla velké rány, na druhé straně logistika zaměřená na oblast e-shopů zase výrazně rostla.V Česku oblast e-commerce v posledních pěti letech vzrostla z osmi na 17 % podílu na trhu, z čehož profitují právě distribuční centra a zásilkové služby. Tuzemsko se nyní stává oblíbeným místem zahraničních investorů a vzniká zde nyní několik distribučních center pro Evropu, například v Olomouckém nebo Plzeňském kraji.Tyto společnosti si mohou dovolit svoje zaměstnance velmi dobře zaplatit, lidem na klíčových pozicích nabízejí mzdu až o 20 % vyšší oproti konkurenci. Vznikne tak tlak na zvyšování mezd napříč oborem. Zároveň budou zájemci očekávat zajímavé benefity - flexibilitu a home office, možnosti kariérního růstu či možnost podílet se na zajímavých a perspektivních projektech.Společnosti hledají kandidáty spíše na operativní role a odborníky pro koordinaci dopravy a obchodu. Upřednostňují pak uchazeče se zkušenostmi, například od konkurenční firmy, nicméně uplatnit se mohou i kandidáti s předchozí praxí na dělnických pozicích ve výrobě.Současná průměrná hrubá mzda min / max v korunách

 • Asistent nákupu: 35 000 / 43 000
 • Manažer skladu: 55 000 / 90 000
 • Logistický specialista: 32 000 / 60 000

Centra sdílených služeb

Centra sdílených služeb hledala a hledají zaměstnance velice aktivně, a to především na pozice do zákaznického servisu a na finanční služby.Uchazeči mají nyní vyšší mzdové nároky, což bývá při náborech komplikací. Společnosti, které se snaží přizpůsobit se těmto zvýšeným finančním požadavkům, byť na úkor některých benefitů, jsou v získávání kandidátů úspěšnější.Omezení cestovních restrikcí přivede na český trh zahraniční uchazeče, kteří pomohou obsadit obtížné role, například s nestandardními jazykovými kombinacemi či specifickými technickými dovednostmi. U center sdílených služeb je rozdíl ve mzdách v Praze a v regionech i několik tisíc korun.Současná průměrná hrubá mzda min / max v korunách

 • Specialista zákaznického servisu: 40 000 / 48 000
 • Specialista na fakturaci: 39 000 / 48 000
 • Specialista IT, 1st level support: 43 000 / 50 000

Autor: Kateřina HovorkováZdroj: zprávy.aktuálně.cz

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.