18.10.2023

Konsolidační balíček míří do Senátu

Vybrali jsme nejdůležitější změny v daňové oblasti, které se týkají zaměstnanců. Jde o daně z příjmů fyzických osob, zaměstnanecké benefity a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Konsolidační balíček, resp. sněmovní tisk č. 488, prošel  13. října 2023 třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a byl postoupen k projednání do Senátu. Níže jsme pro vás vybrali nejdůležitější změny v daňové oblasti,  které se týkají zaměstnanců. Jde o daně z příjmů fyzických osob, zaměstnanecké benefity a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tyto změny by měly od příštího roku platit, pokud je Senát schválí.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob se pro rok 2024 sníží z 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy.
 • Bude zavedeno omezení osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40 000 000 Kč na poplatníka. Nová úprava bude platit pro příjmy přijaté od roku 2025 s tím, že u cenných papírů a podílů nabytých do konce roku 2024 bude možné použít zvláštní úpravu pro nabývací cenu.
 • Další navrhované změny, které by měly pro rok 2024 u fyzických osob platit:
 • uplatnění slevy na manžela pouze v případě péče o děti do 3 let věku;
 • zrušení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) a zrušení slevy na studenta;
 • zrušení možnosti ponížit si základ daně o příspěvky zaplacené odborové organizaci a o úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání;
 • navázání limitu pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce na účast zaměstnance na nemocenském pojištění (tj. zrušení fixní hranice 10 000 Kč);
 • snížení limitní částky pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 000 000 Kč na 50 000 Kč;
 • státní příspěvek ke stavebnímu spoření nově považován za ostatní příjem;
 • zavedení „obecného“ limitu 50 000 Kč, v jehož rámci budou některé ostatní příjmy stejného druhu osvobozeny.

Zaměstnanecké benefity

 • U zaměstnance budou „klasické“ nepeněžní benefity (tj. rekreace, zdravotnické a léčebné služby a zboží, služby vzdělávacích a sportovních zařízení, kultura a tištěné knihy) osvobozeny do limitu poloviny průměrné mzdy za rok. Nad tento limit budou považovány za zdanitelný příjem a budou rovněž podléhat odvodům pojistného na straně zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Benefity v nepeněžní formě poskytované do uvedené částky budou daňově neuznatelným výdajem, zatímco nad výše uvedený limit mohou být pro zaměstnavatele daňově uznatelné.
 • Stravenky, případně nepeněžité stravování zajištěné na pracovišti budou mít u zaměstnance stejný daňový režim jako dosavadní peněžitý příspěvek na stravování.
 • Dále dochází u zaměstnanců ke zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2 000 Kč za rok a u sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů.
 • Nová úprava se od roku 2024 bude aplikovat podle druhu benefitu, a to buď od data vzniku právního nároku na benefit nebo od jeho faktického poskytnutí.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 • Sazba pojistného u zaměstnance se zvýší z 6,5 % na 7,1 % z vyměřovacího základu, tj. o 0,6 %, které nově činí nemocenské pojištění.
 • Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí od roku 2024 nejméně 55 % daňového základu (s možností jeho dobrovolného navýšení).
 • Od roku 2024 se bude zvyšovat také minimální vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné, a to až do roku 2026, s tím, že se bude odvíjet od průměrné mzdy.
 • Sazba pojistného u osoby samostatně výdělečně činné účastné nemocenského pojištění se zvýší z 2,1 % na 2,7 % z vyměřovacího základu.

Zdroj: Deloitte Česká republika

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.