21.12.2022

Lekce z leadershipu

„Byla to pořádná lekce z leadershipu”. „Náročné, ale dnes už to hodnotím kladně“. Těmito slovy často hodnotí události z posledních 3 let top manažeři firem z různých koutů světa, se kterými hovoříme o manažerském rozvoji.Tentokrát se nejedná o lokální bouřku v některém ze sektorů, nyní jsme dostali pozvánku ke zkoušce z leadershipu všichni. To, co se léta probíralo ve vzdělávacích kurzech, MBA studiích či na vysoké škole, jsme měli možnost si ověřit v praxi, všichni najednou. I to je jeden z důvodů, proč je téma leadershipu nyní tak žhavé. Všichni jsme prošli testem a máme co sdílet. Zajímá nás, jak uspěli ostatní a jak si v porovnání s konkurencí stojíme my nebo naši talenti. Možná ještě nejsme na konci zkoušky, ale i tak je vhodná doba zamyslet se nad tím, co nám šlo hladce a kde jsme naopak propadli.Krize zrodila nové manažerské kompetenceNa trendy, které pomohly manažerům uspět, se zaměřily nedávné studie Korn Ferry (Enterprise Leadership 2021 a CEOs for Future, 2022). V rámci nejnovější studie byli osloveni členové představenstev a generální ředitelé z více než 300 firem z celého světa.Jedním z důležitých poznatků, které krize podle studií odhalila, je fakt, že do základní výbavy generálních ředitelů a nejen jich, by měla patřit schopnost dosahovat výsledků a zároveň transformovat oblast, za kterou jsou zodpovědní. Obrazně řečeno, krize nás v mnohem větší míře vystavila situacím, kdy bylo nutné rychle vyjet ze zajetých kolejí do neznámého terénu, jet po nezpevněné cestě, bez pořádné mapy a během jízdy upravit nebo dokonce vyměnit vozidlo. Realita vyžadující nový styl jízdy, nové schopnosti a znalosti než tomu bylo dříve. Krize nám ukázala, že ve větší míře potřebujeme řidiče, kteří budou schopni obstát na okruhu Formule 1, ale zároveň je nezaskočí výzva, kdy budou muset přestoupit do terénního vozu a projet trasu ralley Paříž- Dakar.O tom, že se nejedná o snadný úkol, svědčí i fakt, že v manažerské populaci je takovýchto řidičů, kteří jsou schopni dobře zvádat obě tratě a řídit výkon stejně jako zároveň transformovat jen 14%. (Enterprise Leadership 2021). Většině lídrů vyhovují spíše rychlé okruhy a k tomu, aby se stali transformačními leadery potřebují vyvážit své zaměření. Z důrazu na optimalizaci existujícího modelu podnikání přejít na práci s budoucími scénáři, dlouhodobým horizontem a nejistotou. Budou muset mnohem lépe vnímat potřeby nejen vlastní firmy, ale celého ekosystému, do kterého organizace patří a zohledňovat zájmy všech partnerů. Právě schopnost vnímat firmu jako součást ekosystému a dovednost vyvažovat vztahy s partnery, se jeví jako nové klíčové dovednosti pro budoucnost.Klíčovým úkolem je spoluprácePotvrzuje to i fakt, že až 30% dotázaných ze studie CEO for Future a vnímá že práce s partnery bude do budoucna hlavní výzvou. Důvodů je mnoho. Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli mají čím dál tím více podobu partnerství, zaměstnanci zaujímají výraznější postoje vůči celé řadě témat a očekávájí, že je zaměstnavatelé budou brát v potaz. Firmy musí mnohem častěji komunikovat s různými úrovněmi státních orgánu a politiků. V době přerušených dodavatelských řetězců je nutné pěstovat výrazně užší vazby na dodavatele i zákazníky. Denně musíme zvažovat sociální a etické dopady našich rozhodutí. Právě stírající se hranici mezi jednotlivými skupinami partnerů vnímá až 86% oslovených dotázaných jako jednoznační trend, který bude nabírat na síle.Nejčastější bariéryJe tedy na čase začít naše lídry intenzívně rozvíjet, aby zvládli jízdu v komplikovaném terénu a pečlivě vybalancovali zájmy jednotlivých skupin. Dobrá zpráva je, že dovednosti spojené prací s partnery a anticipace jejich potřeb a zájmů jsou poměrně dobře osvojitelné. Ta méně pozitivní pak spočívá v tom, že příčin, proč někteří manažeři v této oblasti selhávají, je poměrně hodně. Mezi ty hlavní, patří podle výzkumu Korn Ferry v oblasti kompetencí nedostatečná schopnost budovat sítě, špatná komunikace, ale také nízká míra empatie. Dále zde lze zařadit omezenou schopnost pracovat s komplexitou a nejistotou. V neposlední řadě je to také slabší schopnost řešit konflikty. Právě schopnost řešit konflikty patří mezi dovednosti, kterými disponuje nejméně leaderů, a které jsou nejsložitěji osvojitelné. Asi se nejedná vzhledem k současným událostem o přiliš velké překvapení. Nabízí se tedy otázka, zda by lepší výbava všech lídrů v dovednostech jako jsou schopnosti vyvažovat zájmy různých stran a umění řešit konflikty, nevedla k tomu, že by těch výzev, které nás čekají, mohlo být přece jen o něco méně.Text: Veronika Muroňová, Senior Principal, Korn FerryZdroj: HR ForumČasopis si můžete předplatitzde

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.