30.5.2024

Lidské zdroje bez lidí? Jak je AI využívaná v oblasti HR?

Zajímá Vás jak české společnosti a jestli vůbec využívají umělou inteligenci v oddělení HR? Může AI v některé z činností HR zcela nahradit člověka? Během měsíce dubna naše společnost Kienbaum prováděla průzkum na téma využívání AI v HR.

Během měsíce dubna naše společnost Kienbaum prováděla průzkum na téma využívání AI v HR.

V rámci naší personálně-poradenské činnosti se u našich klientů setkáváme s řešením otázky reakce na nové trendy a zavádění nových technologií. Otázka využívání umělé inteligence se tak stává v mnoha společnostech velice aktuální. Společnosti a naši klienti musejí řešit, jak správně a efektivně umělou inteligenci využívat, jak nastavit zabezpečení citlivých dat, tak, aby se stala skutečným pomocníkem.

Náš průzkum se zaměřoval především na to, kolik společností již AI v HR využívá, jaké přínosy v jejím využívání spatřuje, ale také jaká jsou rizika spojená s jejím užíváním. Do průzkumu se zapojilo 92 společností působících v České republice. Zapojené společnosti jsou z oblasti automotive 36,strojírenské výroby 23, stavebnictví 10, obchodu 8, retailu 5 a v logistiky 4.

Pomoc v rutinních činnostech, zrychlení procesů a úspora času, největší přínosy ve využívání AI v HR.

Ze společností zapojených do našeho průzkumu, jich 42 (46 %) AI v HR už využívá a dalších 10 (11%) její využívání plánuje zavést. Pokud se podíváme na oblasti, ve kterých je využívána nejčastěji, jedná se především o oblasti náboru (preselekce kandidátů), provádění průzkumů mezi zaměstnanci(např. hodnocení spokojenosti zaměstnanců) nebo při onboardingu a provádění vstupních školení, BOZP.

Bezpečnost, zneužití dat, neznalost systémů AI anebo slepé předání odpovědnosti – to jsou největší strašáci pro využívání AI v HR.

Jako každá nová technologie i AI s sebou přináší rizika spojená s jejím využíváním. Zde je to především otázka bezpečnosti dat. Společnosti se obávají jejich zneužívání. Pro správné využívání AI je také nutné správně proškolit a edukovat zaměstnance. 30 (33 %) ze zúčastněných společností AI prozatím nevyužívá právě z důvodu její neznalosti. Jako další riziko spojené s využíváním AI společnosti v průzkumu uváděly především strach o to, aby nedocházelo k slepému předání odpovědnosti zcela do rukou AI.

A jak na využívání AI v HR a budoucnost HR s AI nahlíží zástupci společnosti Kienbaum CZ &SK – Petr Hruška (Managing Director/Partner) a Jan Nezkusil (Director)?

Petr Hruška: Za 25 let působení v oboru executive search jsem se setkal s mnoha změnami, které ovlivnily a posunuly náš obor kupředu. V současné době ještě nevíme přesně, kam se práce v personální oblasti díky využití AI posune, ale zcela určitě se můžeme těšit na nové impulzy a nové možnosti.

Jan Nezkusil: Umělá inteligence nám již delší dobu pomáhá převážně v administrativní oblasti, což může mít vliv na počet pracovníků a náplň práce v této sféře. V rámci náboru nám pomáhá se dostat na více kandidátů v kratším časovém úseku a rychle preselektovat vhodné kandidáty. Na druhou stranu stále nedokáže číst mezi řádky a poznat emoce, tedy nemůže a určitě ani do budoucna zcela nenahradí lidský faktor.

Zajímá Vás náš průzkum blíže? Prohlédněte si náš newsletter zde: https://kienbaum-jobportal.cz/

Pro další novinky a aktuální informace sledujte náš LinkedIn profil – Kienbaum CZ&SK

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.