7.3.2024

TZ - Mezinárodní den žen: Jak mohou zaměstnavatelé podpořit ženy, aby v práci naplno využily svůj potenciál?

Co mohou firmy udělat, aby ženám pomohly plně využít svůj potenciál? Mezinárodní den žen je ideální příležitostí se zamyslet nad rovnými příležitostmi v pracovním prostředí. Jako u všeho, i zde se vyplatí začít od základů. Mezi ně patří inkluzivní výběrové řízení, se kterým může pomoci třeba anonymizovaný životopis. Podíváme-li se ještě dál, tak při vyrovnávání počtů žen a mužů ve vedoucích pozicích se také osvědčují inciativy jako například mentoringové programy, flexibilní pracovní podmínky a podpora od mužských lídrů. Společnost Mars přináší několik praktických tipů inspirovaných vlastními zkušenostmi.

Ženy se na své cestě za rozvojem stále potýkají s řadou překážek, které jim brání v dosažení jejich plného potenciálu.Světové Ekonomické Fórum odhaduje dobu potřebnou k dosažení rovnosti žen a mužů na 132 let.* Před pandemií to přitom bylo „pouhé“ století.

Četné studie ukazují, že větší zapojení žen do byznysu a veřejného dění přináší měřitelné výhody pro samotné firmy ipro ekonomiku jako celek, a především pro společnost. Obchodní oddělení s rovným zastoupením žen a mužů dosahují statisticky vyšších zisků než týmy, kde dominují pouze muži. Genderově vyrovnané týmy se také efektivněji rozhodují.

Společnost Mars, která patří k předním světovým výrobcům cukrovinek, čokolády, potravin a krmiv pro domácí zvířata, si klade za cíl mít 100 % všech vedoucích týmů na celém světě genderově vyvážených a vybízí ostatní firmy, aby učinily totéž. Mars zastává názor, že podpora žen v dosažení jejich plného potenciálu přináší výhody jim samotným i jejich nejbližším a také podporuje růst podniků. Společnost Mars důsledně dbá na vyvážené složení týmů a na rovné odměňování všech svých spolupracovníků, což zdůrazňuje ve svém akčním programu nazvaném Fullpotential.

V současné době tvoří 43 % všech vedoucích pracovníků společnosti Mars na celém světě ženy. Ve střední Evropě jev seniorních manažerských rolí již více než 45% žen.

Mars a podpora žen v Česku –Empowering Women Mentoring Program

Společnost Mars se také aktivně zasazuje o podporu žen skrze mentoringové programy. V České republice je to například Empowering Women Mentoring Program. „Jedná se o šestiměsíční vzdělávací projekt pro ženy, který je pomáhá připravovat na nové či budoucí manažerské role. Programu se účastní talentované ženy, kdy mentorkami jsou úspěšné ženy z různých společností. Cílem je nabýt profesního i osobního rozvoje, a zároveň jeto skvělá příležitost k navázání nových kontaktů. Mars se k tomuto programu připojuje již šestým rokem a věřím, že ženám program pomáhá cítit se sebejistější při výkonu práce,“ vysvětluje lokální podporu žen v byznysu Zuzana Lošáková, ředitelka pro korporátní záležitosti  společnosti Mars pro střední Evropu.

Co se musí změnit, aby ženy mohly dosáhnout svého plného potenciálu?

Toto byla jedna z nejzásadnějších otázek, které společnost Mars položila v roce 2021 v rámci své kampaně #HereToBeHeard. Více než 10 000 žen se podělilo o své životní příběhy a volalo po systematických změnách. Hovořily ke svým zaměstnavatelům, vládám, komunitám i mužům a žádaly o prolomení bariér, kterým musí denně čelit. Jejich doporučení se týkala nejen větší podpory ambicí, ale také ukončení systémové diskriminace a škodlivých genderových stereotypů.

Anonymní životopisy

Rovné příležitosti jsou důležité nejen pro stávající týmy, ale i pro přijímání nových spolupracovníků. Již v roce 2000byla publikována studie, která sledovala nábor nových členů symfonického orchestru.** Výzkum spočíval v tom, že uchazeči hráli za plentou, aby je porota nemohla vidět. Při zkoušce „naslepo“ bylo přijalo mnohem více žen než v předchozích letech. To dokazuje, že životopis, který neobsahuje žádné osobní údaje o pohlaví, věku, rodinném stavu nebo etnické příslušnosti uchazeče, ale zaměřuje se na historii zaměstnání, zkušenosti, dovednosti a zájmy, dává během výběrového řízení všem uchazečům mnohem vyváženější šance. Také zajišťuje, žena danou pozici bude vybrán ten nejlepší kandidát na základě zkušeností a schopností.

K vytváření rovných příležitostí pro všechny přistupujeme velmi zodpovědně. Prostřednictvím iniciativ, jako jsou anonymizované životopisy zavedené při náboru v roce 2023, zajišťujeme spravedlivé a nezaujaté výběrové řízení, které se zaměřuje výhradně na zkušenosti a schopnosti kandidáta. Tento přístup podporuje kreativitu, inovaci a efektivitu, což je z obchodního hlediska velmi přínosné a pomáhá vytvářet inkluzivní prostředí pro všechny,“ uvedla Daria Maslovskaia, personální ředitelka ve společnosti Mars pro střední Evropu.

Flexibilní pracovní podmínky

V kampani #HereToBeHeard mnoho žen uvedlo potřebu větší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Zejména matky upozornily, že sladit plný úvazek s osobními povinnostmi může být často velmi náročné.

Jako řešení se nabízí větší flexibilita, možnost částečné práce na dálku nebo pružná pracovní doba. Takové benefity ženám umožní zůstat na trhu práce bez nutnosti si vybírat mezi rodinou a kariérou. Mars proto nabízí jak různé typy zkrácených úvazků, tak i home-office nebo pružnou pracovní dobu.

Podpora od mužských lídrů je důležitá

Vedoucí mužského pohlaví hrají v podpoře žen na pracovišti důležitou roli. Jako jejich spojenci a zastánci diverzity a inkluze mohou pomoct bořit systémové bariéry v pracovním prostředí. Společnost Mars se pyšní nejen 45 % žen ve vedoucích pozicích, ale také tím, že její mužští vedoucí  se o budování inkluzivních a vybalancovaných týmů aktivně zasazují.

Osobně věřím tomu, že pro podporu rozmanité, inkluzivní a prosperující firemní kultury je zásadní, aby se muži stali spojenci žen. Nejde jen o podporu inkluze a diverzity, ale také o rozvíjení individuálních talentů, což je mi obzvlášť blízké. Snažím se jít příkladem, mentorovat naše spolupracovníky a hlavně je inspirovat ke stejnému přístupu,“ řekl Brian Ayling, generální ředitel společnosti Mars střední Evropa.

Společenská odpovědnost skrze značky

Úsilí o rovné příležitosti v samotných firmách nestačí k vytvoření inkluzivnějšího světa. Značky a jejich marketingové týmy mají příležitost pomáhat vytvářet vyváženější svět tím, že budou produkovat „nestereotypní” obsah, který všechny zobrazuje jako autentické, a bez stereotypů. Společnost Mars využívá síly své značky k boji proti diskriminaci a negativním předsudkům o ženách. Věří, že progresivní a netradiční zobrazování žen přináší pozitivní změny.

Například značka MALTESERS ženám pomáhá se společně smát i v těžkých situacích. Bez ohledu na to, kdo jsme nebo čím právě procházíme, si můžeme zachovat nadhled a neztratit hlavu. Nejnovější kampaň MALTESERS je oslavou žen, které odmítají status quo a vzaly život do vlastních rukou.

Oslavme společně Mezinárodní den žen a zasaďme se o lepší svět, ve kterém bude společnost inkluzivní.

 

* Předpoklad vychází z prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ze dne 6. března 2023.

** Orchestrating Impartiality: TheImpact of "Blind" Auditions on Female Musicians

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.