21.12.2022

Nerizikové profese už nebudou muset na pravidelnou zdravotní prohlídku

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo změnit vyhlášku upravující pravidelné zdravotní prohlídky zaměstnanců. Od ledna již nebudou povinné vyjma rizikových profesí. Zaměstnancům i zaměstnavatelům dává vyhláška možnost provedení periodické prohlídky vyžadovat.

„Nově bude stanovena povinnost zajištění periodických pracovně-lékařských prohlídek zaměstnavatelem jen u prací v rizikových kategoriích a u rizik ohrožení zdraví. A u prací, u nichž jsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Dojde také ke snížení administrativy, díky čemuž zaměstnavatelé uspoří stovky milionů korun. Větší péče naopak bude moci být věnována rizikovým pracovištím.

Ministerstvo si od změny vyhlášky slibuje i to, že lidé převezmou větší odpovědnost za vlastní zdraví. Lidé mají možnost absolvovat v závislosti na věku a rizikových faktorech různé preventivní prohlídky.

„Zrušení povinných periodických prohlídek povede nejen ke snížení byrokracie, ale také k úsporám stovek milionů korun ročně na straně zaměstnavatelů a významné časové úspoře lékařů i zaměstnanců, kteří si často šli tzv. pouze pro razítko, a to vše při zachování standardu ochrany zdraví zaměstnanců při práci,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).Krok vítají i zástupci Hospodářské komory či Svazu obchodu a cestovního ruchu, respektive Svazu průmyslu a dopravy.

Některých se změna netýká

Za rizikové faktory pracovních podmínek jsou považovány nebezpečné chemické látky a sloučeniny, svařování elektrickým obloukem, ale rovněž například vibrace s přenosem na horní končetiny.

Vstupní prohlídky, při nichž je zjišťováno, zda je zaměstnanec schopen výkonu práce, zůstávají zatím zachovány v nezměněné podobě.

Novelizovaná vyhláška začne platit od ledna příštího roku.

Autor: Jaroslav SoukupZdroj: Novinky.cz

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.