20.2.2024

Nová sazba přidanění služebních automobilů poskytovaných zaměstnancům i pro soukromé účely v roce 2024

Od 1. 1. 2024 nastaly změny v přidanění automobilů, které zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům nejen ke služebním, ale i k soukromým účelům. Ke dvěma dosavadním sazbám zdanění přibyla sazba třetí. Tato změna je součástí konsolidačního balíčku.

Přidaňování služebních vozidel poskytnutých zaměstnancům i pro soukromé účely

Když zaměstnavatel bezplatně poskytuje svým zaměstnancům služební motorové vozidlo i pro osobní účely, považuje se tato možnost za příjem zaměstnance. Pro výpočet částky příjmu podle vstupní ceny vozidla včetně DPH slouží zákonné sazby. Od ledna 2024 došlo k zavedení nové třetí sazby pro elektro a jiná bezemisní vozidla.

Typ vozidla - Sazba ze vstupní ceny vozidla

Vozidlo, které není nízkoemisní ani bezemisní - 1%

Vozidlo kategorie M1, M2, N1  – nízkoemisní (vozidlo nesmí překročit emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80  % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší při reálném provozu) - 0,5 %

Nově - Vozidlo, které jako zdroj paliva využívá pouze  elektrickou energii nebo vodík či jiné vozidlo, které nemá žádné emise CO2,  tzn. je bezemisní - 0,25 %

Rozdělení vozidel dle emisí se řídí zákonem upravující podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.

Pokud zaměstnanec bezplatně využívá firemní auto i k soukromým účelům, je třeba příjem vypočítaný pomocí uvedených sazeb zahrnout do jeho mzdy, a to za každý i započatý kalendářní měsíc, kdy má vozidlo k dispozici.

Nezáleží tedy, zda ho má k dispozici již 1. den v měsíci, či např. až 20. den – ve mzdě se vždy zohlední celá částka ze vstupní ceny vozidla.

Minimální výše přidanění je 1 000 Kč za měsíc, a to i v případě, že by vypočtená částka byla nižší.

  • Kdyby zaměstnanec během jednoho kalendářního měsíce využíval více vozidel za sebou, tak se ve mzdě přidaňuje částka vypočtená z nejvyšší vstupní ceny vozidla.
  • Při poskytnutí několika vozidel současně se zaměstnanci přidaňují částky všech vstupních cen vozidel, které má k dispozici.

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.