5.3.2024

Rok 2024 bude pro personalisty rokem dat

Efektivním pochopením, interpretací a aplikací dat mohou personalisté řídit rozhodování založené na důkazech, zvýšit provozní efektivitu a vytvořit měřitelný obchodní dopad.

Pryč jsou časy, kdy se rozhodovalo na základě intuice. Pokud mají letos vedoucí pracovníci v oblasti HR skutečně vkročit do svých strategických rolí a nárokovat si místo u stolu na úrovni vrcholového vedení, budou muset vytvořit rozhodovací procesy založené na datech.

Datová gramotnost v HR označuje schopnost personalistů porozumět, interpretovat a efektivně aplikovat data. Jde nad rámec pouhého čtení a chápání dat; Zahrnuje kritické přemýšlení o informacích, získávání relevantních poznatků a jejich využití k informovanému rozhodování. Datově gramotní personalisté dokážou převádět data do realizovatelných strategií a vytvářet tak hodnotu pro byznys firmy prostřednictvím svých analytických dovedností. Mohou analyzovat HR metriky, sestavy a další zdroje dat, aby získali smysluplné poznatky, které řídí HR procesy a výsledky.

Proč by to HR týmy mělo zajímat? Dočtete se v únorovém čísle časopisu HR Forum.

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.