19.4.2021

Uspořádali jsme diskuzní skupinu na téma Digitalizace HR

Minulý týden jsme v PMF vyzkoušeli nový formát on line setkání. Uspořádali jsme diskuzní skupinu na téma Digitalizace HR s limitovaným počtem účastníků. Chtěli jsme, aby se všichni mohli navzájem inspirovat ze svých zkušeností s digitalizací HR a hlavně abychom mohli zodpovědět všechny otázky, se kterými účastníci do diskuze přišli. Obšírněji o svých zkušenostech mluvili Soňa Měkýšová ze společností ČEZ, Jan Přibík a Iva Randusová z GasNet a Monika Majerová zTietoEVRY. Svými právními komentáři přispěl i JUDr. Dalibor Kovář z advokátní kanceláře Havel&Partners.O čem jsme diskutovali:O možnostech v digitalizaci dokumentů - jakým způsobem je zpřístupnit zaměstnancům, kteří nemají přístup k PC, jak je doručovat a jak je uchovávat.O podepisování dokumentů od kvalifikovaného podpisu až po prostý podpis a kde je lze používat podle míry rizika zjistit míru rizika podle současných pravidel.O používání el. certifikátů/tokenů, které je nákladné finančně i organizačně,O možnostech a problémech při využívání digitálních dokumentů pro komunikaci se státní správou.Věříme, že akce byla přínosem pro všechny účastníky a protože neprošla novela zákoníku práce, která měla tuto tématiku upravovat, chceme se jí i s vámi nadále věnovat.

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.