7.3.2022

Jak (s)právně zaměstnat občany Ukrajiny

uvažujete nad tím, že poskytnete pracovní příležitost občanům Ukrajiny prchajícím před ozbrojeným konfliktem?Česká legislativa na vyhrocenou situaci na Ukrajině reaguje. V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky aktuálně probíhá debata o podobě návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tzv. „Lex Ukrajina“ by měl řešit celou řadu otázek včetně snazšího přístupu ukrajinských občanů na trh práce, tj. bez povolení k zaměstnání.Než bude tento zákon přijat, má Česká republika nemalou snahu na tom, aby bylo lidem prchajícím z Ukrajiny zajištěno co nejsnazší zapojení se do pracovního života, a to za respektování následujících pravidel.Vstupní branou ukrajinských uprchlíků do České republiky je bezvízový styk.Ten jim sice umožňuje v České republice pobývat po dobu až 90 dnů bez nutnosti vstupního víza, neumožňuje jim ale ucházet se o místo na trhu práce. Pokud tak chtějí učinit, je nutné nejprve požádat o speciální dlouhodobé vízum (tzv. vízum za účelem strpění) na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.O stejné vízum mohou žádat občané Ukrajiny, kterým v nejbližších 14 dnech končí stávající krátkodobé vízum či disponují krátkodobým vízem, jehož platnost již nelze prodloužit. K získání víza za účelem strpění se vyžaduje kromě vyplněné žádosti také cestovní pas a malá fotografie. O vízum lze požádat i prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině.Po získání víza se zaměstnanec může ucházet o povolení k zaměstnání. Předpokladem jeho vydání je ohlášení volného pracovního místa ze strany budoucího zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce ČR příslušné dle místa výkonu práce na stanoveném formuláři.Oproti „standardnímu procesu“ zaměstnávání cizinců není v případě držitelů víza za účelem strpění prováděn tzv. test trhu práce – ze strany Úřadu práce ČR tedy není prověřováno, zda je možné nahlášené volné pracovní místo obsadit uchazeči o zaměstnání (celý proces se tak výrazně zkrátí).Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání musí být uzavřena pracovní smlouva, která se následně přikládá k žádosti (spolu s kopií stránky cestovního dokladu obsahující identifikační údaje zaměstnance, dokladu prokazujícím případnou profesní způsobilost, popřípadě dalších dokumentů v závislosti na typu pracovní pozice). Žádost podá buď zaměstnanec sám anebo prostřednictvím svého zaměstnavatele u místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Povolení k zaměstnání může být vydáno až na 2 roky s tím, že jeho platnost lze i několikrát prodloužit (pokaždé nejvýše o 2 roky).Upozorňujeme, že zaměstnavatel má i nadále povinnost informovat krajskou pobočku Úřadu práce o nástupu zaměstnance do práce, a to nejpozději v den nástupu do práce (formulář sdělení o nástupu). Zaměstnavatel je dále povinen vést evidenci cizinců, které zaměstnává. Informační i evidenční povinnost zaměstnavatele tedy musí být i za současné situace splněna ve stávajícím rozsahu.Chtěli byste ukrajinské občany zaměstnat a nevíte si rady? Jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici.Zdroj: Z/C/H Legal v.o.s, advokátní kancelářAutor: Mgr. Lenka Gomez Tomčalová

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.