12.6.2024

TZ - Oživení na trhu práce - České firmy plánují ve 3. čtvrtletí více nabírat

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2024 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 525 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2024 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2024 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 525 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2024 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

 

Zaměstnavatelé v ČR hlásí pro další čtvrtletí nárůst náborového optimismu. 34 % respondentů plánuje zvyšovat počet zaměstnanců a 23 % snižovat. Čistým indexem trhu práce je tedy 11 procentních bodů a v porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé očekávají posílení Indexu o 5 procentních bodů. Nicméně ve srovnání se třetím čtvrtletím loňského roku se zhoršil o 8 procentních bodů. Česká republika je po očištění sezonních dat v celosvětovém měřítku na spodních příčkách, pokud jde o náborové aktivity, tedy 11 bodů pod celosvětovým průměrem.

Vzhledem k tomu, že podmínky na trhu práce v ČR jsou stále napjaté (navzdory určitému uvolnění v poslední době),čeští zaměstnavatelé očekávají, že v porovnání s minulým čtvrtletím dojde k posílení náborových plánů.

 

„Na trhu práce dochází ke znatelnému oživení. Česká centrální banka pokračuje ve snižování úrokových sazeb z důvodu stabilizace inflace, což podporuje ekonomické oživení a s rostoucí důvěrou spotřebitelů roste také důvěra zaměstnavatelů ve zlepšující se ekonomiku. I díky tomu se otevírá stále více pracovních míst ve srovnání s první polovinou roku, nicméně ještě stále nejsme na úrovni náborové euforie v polovině minulého roku a velké přesuny na trhu práce pokračují. Lidé, kteří čelí ztrátě zaměstnání, mají ale lepší vyhlídky najít poměrně rychle práci novou. Pozitivní výhled pozorujeme v 7 z 9 sektorů ekonomiky, nejvíce pak ve zdravotnictví, komunikacích, obchodu a službách nebo také ve finančním sektoru. Nabírání zaměstnanců převažuje i v průmyslu a logistice. Výjimkou jsou pouze veřejné služby, státní správa a neziskový sektor,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

 

Porovnání dle odvětví

Čeští manažeři v 7 z 9 odvětví očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců, zatímco ve zbylých 2 odvětvích očekávají pokles. Ve srovnání s minulým čtvrtletím trh práce posílil v 7 z 9 odvětví a oslabil ve 2 odvětvích. V meziročním srovnání je optimismus nižší ve 4 z 9odvětví, posílil ve 3 a ve 2 odvětvích nedošlo k žádné změně. Nejvíce optimismu je v sektoru Zdravotní a sociální péče a farmacie s Indexem 36, což představuje nárůst o 12 procentních bodů oproti předchozímu čtvrtletí a o 22procentních bodů v meziročním srovnání. Naopak nejslabším odvětvím je Energetika a veřejné služby s Čistým indexem trhu práce -27 p. b.

 

Porovnání podle velikosti zaměstnavatelů

Aktuálně nejoptimističtější jsou zaměstnavatelé ve velkých organizacích s 1000–5000 zaměstnanci s Indexem 26 p.b., což je ve srovnání s přechozím čtvrtletním nárůst o 4 body a v meziročním srovnání o 15 bodů. Náborový optimismus převládá u velkých, středních i malých firem a pesimismus jsme zaznamenali pouze u mikropodniků s velikostí pod 10 zaměstnanců, které vykazují Čistý index trhu práce -13 p. b. Od minulého čtvrtletí trh práce posílil v5 ze 6 velikostí organizací a oslabil pouze u mikro společností. Ve srovnání s loňským rokem tempo náboru zaměstnanců oslabilo ve 4 ze 6 velikostí organizací. Nejoptimističtější jsou čeští zaměstnavatelé ve velkých organizacích s 1000–4999 zaměstnanci s Indexem 26, což je ve srovnání s přechozím čtvrtletím nárůst o 4 body a v meziročním srovnání o 15 bodů.

 

Regionální srovnání v rámci ČR

České organizace ve všech 3 regionech očekávají v nadcházejícím čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců. Ve srovnání s minulým čtvrtletím náborové klima ale v jednom regionu mírně oslabilo a v meziročním srovnání došlo k poklesu ve všech třech regionech. Nejvíce rostoucím regionem v ČR je Praha s 19 body, naopak nejslabší Index vykazuje Morava s hodnotou 2 p. b.

 

Globální pohled

Průzkum ManpowerGroup indexu trhu práce pro3. čtvrtletí 2024, který shromáždil data od 40 374 zaměstnavatelů ze 42zemí, ukazuje, že globální čistý index trhu práce pro třetí čtvrtletí roku 2024zůstává na stejné úrovni jako předchozí čtvrtletí, tedy na 22 bodech. Ke zpomalení dochází především v zemích, jež se stále potýkají s vysokou inflací a rostoucími náklady na pracovní sílu. Navíc geopolitické napětí na Ukrajině a na Blízkém východě nadále vyvíjí tlak na celou globální ekonomiku. Poptávka po talentech zůstává sice na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí, ale je nižší než v loňském roce, kdy byla na 28 bodech.

Klesající očekávání v náborových aktivitách jsou patrná v dříve silných odvětvích jako Informační technologie(IT). Přestože IT stále hlásí nejsilnější náborové plány (29), ve srovnání s minulým čtvrtletím se očekává mírný pokles o 5 a v meziročním srovnání o 10p. b. Podobný trend lze pozorovat také v odvětví Komunikační služby (11),kde došlo k poklesu jak oproti minulému čtvrtletí (-5), tak i oproti stejnému období loňského roku (-11). To přichází v době, kdy poptávka po kvalifikovaných pracovnících klesá a tempo náboru těchto pracovníků vůči pracovníkům v továrnách výrazně zpomaluje. Zároveň se objevuje trend, že kvalifikovaní zaměstnanci mění v době nejistoty méně často svá místa, takže zbývá méně volných pozic, která je třeba obsadit, ale na druhou stranu je s menší fluktuací na trhu práce těžší tato místa obsadit.

 

O průzkumu ManpowerGroup index trhu práce

 

Průzkum ManpowerGroup index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování plánů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 42 zemí, ve které průzkum probíhá.

 

Průzkum probíhá již 60 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup index trhu práce je založen na dotazování více než 40 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 42 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

 

Průzkum ManpowerGroup index trhu práce nyní probíhá v těchto 42zemích světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Finsko, Guatemala, Hongkong, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj‑wan, Turecko, Velká Británie a Spojené státy americké.

 

Více informací o průzkumu a detailní výsledky všech zemí najdete na stránkách manpowergroup.com/workforce-insights/nebo na manpowergroup.cz/pruzkumy/

 

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup index trhu práce budou zveřejněny 10. září 2024.

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.