26.6.2024

Průzkum: dvě třetiny studentů potvrzují velký přínos podnikání už na střední

Průzkum mezi absolventy výukového programu JA Studentská firma potvrdil, že dnešní mladá generace není zvědavá na dlouhé výklady, musí si vše osahat a vyzkoušet. Maximální propojení s praxí zvyšuje jejich motivaci i výkon.

V letošním školním roce vzniklo na českých středních školách rekordních 356 JA Studentských firem. 46 procent z nich se v dubnu zúčastnilo dotazníkového šetření, které ukázalo, že úspěšné podnikání, kdy firma prodá svůj produkt nebo službu, se povedlo 87 procentům středoškolských týmů. „Studenti se v programu ,učí formou činností‘ (tzv. learning by doing) a průzkum nám potvrdil, že taková výuka je baví, dává jim smysl a berou svůj úkol vážně. Ze 175 respondentů ohodnotilo velmi pozitivní přínos programu, tedy udělilo známku1 nebo 2 jako ve škole, až 65 procent středoškoláků. Mnozí si navíc pochvalovali, že se během podnikání dobře projevilo, jak jsou jednotliví spolužáci schopni nést zodpovědnost, plnit své povinnosti a komunikovat s ostatními,“ uvedl Martin Smrž, ředitel české kanceláře vzdělávací organizace Junior Achievement (JA Czech).

O důležité roli podnikavosti ve formálním vzdělávání se v Česku mluví dlouho. Loni touto dobou publikovala Asociace podnikavé Česko statistiku, že o podnikání přemýšlí až polovina středoškoláků. Jen 49 procent studentů si přitom ve škole vyzkoušelo prezentaci vlastního projektu. Sami učitelé a další odborníci tehdy v průzkumu označili za největší překážku nedostatek vlastních zkušeností pedagogů s podnikavostí (64 %) a nízkou metodickou podporu výuky podnikavosti (55 %). Problém českých škol spočívá v jejich odtržení od praxe. Cílem výukového programu JA Studentská firma je to změnit. Během jednoho školního roku si studenti vyzkouší reálné podnikání ‚nanečisto‘, poznají chod firem, zákonitosti výroby a obchodu. Učitelé mají k dispozici metodické a výukové materiály, odborné školení před zahájením programu i manažery z firem, kteří mentorují studentské projekty a předmět mohou zpestřit svými přednáškami,“ popsal Martin Smrž.

Chuť k podnikání je jen jedna položka z celého balíku jménem podnikavost, která je klíčová pro uplatnění na pracovním trhu 21.století. „Na programu JA Studentská firma si účastníci nejvíc cenili získaných měkkých dovedností. Nejčastěji označili zdokonalení finanční gramotnosti, schopnost plánovat a kreativně myslet, pozadu ale nezůstaly ani ‚učení prostřednictvím zkušeností‘, ‚hledání příležitostí a zdrojů‘ a ‚zvládání nejistoty a rizika, přijmutí odpovědnosti‘. Během vlastního byznysu studenti mnohokrát narazí na překážky, kdy musí nalézt jiná řešení a být připraveni na změnu, ochotně ji přijmout, to je jedna z hlavních dovedností pro moderní trh práce,“ vyjmenovala autorka průzkumu Jaroslava Menšíková, učitelka na Obchodní akademii v Lysé nad Labem, která program JA Studentská firma využívá ve svém praktickém předmětu.

Studenti mají na založení a vedení své firmy poměrně málo času, od září do června, přesto dokáží vytvořit ziskovou společnost s prodejními kanály a fungující propagací. „Studentské firmy se nejčastěji věnují výrobě a prodeji dekorativních předmětů, textiliím a bižuterii (36 %) do 100 Kč za kus (54 %). Na konci školního roku zanikají, zařídit si IČO a pokračovat dál se obvykle rozhodne zhruba pět procent firem. Mnoho studentů v průzkumu poukázalo, že by na větší zisky potřebovali víc času, tzn. více výukových hodin, víc praktických ukázek a méně dalších školních povinností, přesto studentské firmy zvládly vygenerovat čistý zisk do 5 000 Kč (48 %), každá desátá firma pak i 20 tisíc a víc,“ podotkl Martin Smrž.

Program podporující podnikavost školy obvykle využívají ve volitelných předmětech typu Aplikovaná ekonomie. Na bezmála polovině škol (47 %) vzniká každý rok pět a více firem. „Učitelé a sami studenti dávají přednost menším podnikatelským skupinám do pěti až deseti lidí před početnými týmy. Takové rozdělení studentů vytváří přirozené konkurenční prostředí pro zdravé podnikání už v rámci školy. Mimo to se mohou studentské firmy během roku poměřovat v národních soutěžích například o nejlepší vizuální identitu, představit svůj stánek na jarním veletrhu JA Expo a ti nejlepší se účastní národního finále a evropské přehlídky studentských firem v zahraničí,“ nastínil Martin Smrž.

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.