8.3.2022

Shromáždění členů People Management Forum

24. února 2022 se konalo v Praze Shromáždění členů profesní neziskové společnosti People Management Forum (PMF).Členové shromáždění vyslechli Zprávu o činnosti PMF za uplynulé 3 roky, kterou přednesla ředitelkaPMF, Eva Hejlová. Dosavadní prezident PMF Josef Šindelka pak účastníky seznámil se Strategií spolkuna následující období. PMF se tak i nadále soustředí na činnosti, které od něj jeho členové očekávají, tj. uskutečňování akcí, vydávání časopisu i vzděláváni v PMF Institutu. Dále chce využívat možností, které nabízí členství PMF v Evropské Asociaci Personálního managementu (EAPM). Také se chce zaměřit na podporu vzniku Asociace personalistů, ve které chce být jedním ze zakládajících členů tak, aby pomohl k naplnění své vize v oblasti širšího hájení zájmů HR profesionálů a také možnosti ovlivňování pracovněprávní legislativy.Shromáždění členů opětovně zvolilo na další tři roky do představenstva tyto své zástupce:Pavel Beneš, HR Director, Teleflex; Richard Dobeš, Managing Partner, Krauthammer Partners Czech Republic; Jana Havlíčková, personální ředitelka, PRECIOSA; Eva Hejlová, výkonná ředitelka PMF; Jaroslav Lhoťan, personální náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc; Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka, ManpowerGroup Česká a Slovenská republika; Josef Šindelka, nezávislý konzultant.Do revizní komise byli opětovně zvoleni:Lenka Mrázová, LMentio s.r.o., Pavel Voska, advokát a Michal Rameš, podnikový právník, PRECIOSA.Členové shromáždění společnosti People Management Forum také schválili úpravu stanov a jednacího řádu spolku tak, aby umožňovaly konání Shromáždění členů, Zasedání představenstva a schůzky Revizní komise i v online formě. Členem představenstva se nově může stát pouze člen PMF a členství zaniká po třech měsících po neuhrazení členského příspěvku.

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.