27.11.2023

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního fora byly společnosti ManpowerGroup ČR a Slovensko a Up Česká republika.

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního fora byly společnosti ManpowerGroup ČR a Slovensko a Up Česká republika.

S hlavní přednáškou, která detailně rozebrala transpoziční novelu zákoníku práce vystoupila Dana Roučková, vrchní ředitelka sekce pro legislativu MPSV. Ve svém vystoupení seznámila auditorium s hlavními změnami v zákoníku práce, které souvisejí s transpozicí směrnice 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU, s transpozicí směrnice 2019/1158 o rovnováze mezi soukromým a pracovním životem rodičů a pečujících osob a retranspozicí směrnice 2003/88/Eso některých aspektech úpravy pracovní doby.

Home office a „dohodáři“ nově

Dále se Dana Roučková věnovala úpravě doručování s ohledem na postupující digitalizaci a úpravě podmínek pro výkon práce na dálku – Home office. Velkou pozornost v přednášce věnovala paní vrchní ředitelka změnám, které se týkají pracím konaným mimo pracovní poměr – DPP a DPČ. Například jim vzniká od 1.1.2024 nárok na dovolenou a zaměstnavatelé budou povinni jim rozvrhovat pracovní dobu do směn.

Novinkou v zákoníku práce je dále například písemná žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu pracovní doby. Nově musí zaměstnavatel zamítnutí této žádosti zaměstnance písemně odůvodnit.

Zaměstnavatelé: snížit administrativu kolem právních norem

Bohdan Wojnar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR na Legislativním foru navázal na přednášku o novele zákoníku práce a vyjádřil názory zaměstnavatelů k pracovní legislativě. Podle zaměstnavatelů by měla pružněji a rychleji reagovat na změny, které se ve světě práce odehrávají, a také by neměla zaměstnavatele tolik administrativně zatěžovat.

Změny DPČ a DPP v praxi

Lenka Gomez Tomčalová, specialistka na pracovní právo a zapsaná mediátorka z advokátní kanceláře Z/C/H Legal se zaměřila na změny v DPČ a DPP, které od ledna vstoupí v platnost a které zaměstnavatelé v současné době nejvíce zajímají. Ze své praxe podrobně rozebrala hlavní problémy, které zaměstnavatelé ve vztahu k dohodářům řeší. Také vysvětlila, co nového

dohodáře čeká. Například možnost dovolené, jak ji tedy vypočítávat, jak dohodářům rozvrhovat předem jejich pracovní dobu. Upozornila, že se na dohodáře nevztahuje příplatek za práci přesčas nebo že nemají právo na cestovní náhrady, pokud se to nesjedná vnitřním předpisem. Zabývala se i tématem, zda a jakým způsobem lze dohody nahradit.

Jak dostat cizince do firem v ČR

Velmi živá a inspirativní byla panelová diskuse k aktuálnímu, a vlastně už dlouhodobě akutnímu problému, který firmy trápí – zaměstnávání cizinců. V panelové diskusi vystoupili: Jaroslava Rezlerová, CEO ManpowerGroup ČR a Slovensko, Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory ČR a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a Otakar Sedláček, Regionální HR manažer společnosti TE Connectivity v Trutnově. Tomáš Prouza a Jaroslava Rezleová seznámili auditorium s tím, jak lze cizince z třetích zemích do ČR dostat, v čem jsou největší problémy a proč to tak dlouho trvá. Hovořili o kvótách pro konkrétní země a přivítali krok vlády, že začíná firmám v tomto naslouchat a pro příští rok kvóty zvedá. I když ne tolik, jak by si firmy přály. Také vyjmenovali nové země, z nichž lze cizince do českých firem dostat – např. Indie, Filipíny, Indonésie, ale stále lze poptávat pracovní sílu v Kazachstánu nebo Moldávii či Černé Hoře a Srbsku.

Otakar Sedláček hovořil o konkrétních zkušenostech se zaměstnáváním cizinců z třetích zemí, což zažil u svého předešlého zaměstnance ve firmě z automotive. Upozornil na potřebu integrace těchto lidí do firmy, na nutnost připravit na to kmenové zaměstnance, postarat se o jejich bydlení i volnočasové aktivity a hlavně zajistit jazykové kurzy i tlumočníky. Nyní v TE Connectivity má zkušenosti se zaměstnáváním polských občanů, s nimiž si spolupráci chválil.

Ochrana oznamovatelů a zajištění kyberbezpečnosti

S velkým zájmem účastníků se setkala i další panelová diskuse k whistleblowingu a k tomu, zda ochrana oznamovatelů může pomoci redukovat šikanu a diskriminaci na pracovištích. O tom, jak whistleblowing má fungovat a jak ho ve firmě nastavit, i o konkrétních případech mluvila JUDr. Petra Sochorová z advokátní kanceláře Noerr a Marek Sixta Compliance Officer T-Mobile Czech Republic. O šikaně a diskriminaci hovořil Jiří Devát, Head of Product and Design z České spořitelny, spoluzakladatel a předseda správní rady nadačního findu Filantia, který se prevenci a osvětě tématu šikana a diskriminace v práci věnuje. Uvedl, jak tyto negativní jevy mohou snižovat ekonomickou výkonnost firmy a snižovat motivaci zaměstnanců.

Legislativní forum zakončila panelová diskuse věnovaná kyberbezpečnosti. Vystoupili v ní advokát Richard Otevřel z advokátní kanceláře Noerr, Gabriela Obešlová, vedoucí oddělení security v Raiffeisenbank a Jana Buršíková, Group Chief Legal Officer Rohlik Group.

Text: Alena Kazdová, šéfredaktorka HR fora

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.